Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vanliga frågor och svar om hälsosamtal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Varför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal med vuxna?

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna har flera gemensamma bakomliggande orsaker som hänger ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Vid hälsosamtalet har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa. Det har stor betydelse för hälsan om man röker eller inte. Det har även betydelse att röra på sig regelbundet, att ha goda matvanor som innebär att äta tillräckligt med frukt och grönsaker, att äta fisk och att använda bra fetter, samt att vara måttlig med alkohol.

I Norrbotten äter endast en liten andel människor tillräckligt med frukt och grönsaker. Övervikt och fetma ökar i alla åldrar och alltför många rör sig för lite. I Norrbotten är också dödligheten till följd av hjärt-och kärlsjukdomar högre än i övriga landet.

Tar inte dessa samtal resurser från hälsocentralerna som kan användas till sjuka och skadade?

Akut sjuka och skadade och svårt sjuka patienter prioriteras alltid först i sjukvården. Men enligt hälso-och sjukvårdslagen har sjukvården även ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande. Genom att arbeta förebyggande kan många sjukdomar förhindras. Därmed sparas både mänskligt lidande och kostnader för hälso-och sjukvården. Dessa medel kan då användas för att behandla och bota sjukdomar som inte kan förebyggas.

Varför är det så viktigt att arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården?

Många sjukdomar kan förebyggas, bland annat genom ändrade levnadsvanor. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Vården av personer med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Av de som dör av kronisk sjukdom hade 90 procent en sjukdom som går att förebygga och behandla.

Vem har beslutat att Region Norrbotten ska erbjuda hälsosamtal med vuxna?

Politikerna i regionfullmäktige.

Vem utför hälsosamtalen på hälsocentralen?

Legitimerad personal med särskild utbildning inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder.

Erbjuder alla landsting och regioner i Sverige hälsosamtal med vuxna?

Nej. I dagsläget är det cirka hälften av alla landsting och regioner som erbjuder hälsosamtal eller hälsoundersökningar.

Hur bokar jag ett hälsosamtal?

Alla som fyller 30-40-50 eller 60 år får en inbjudan till hälsosamtal där du antingen har fått en bokad tid eller ombeds att kontakta din hälsocentral för att boka en tid.

Vad kostar det att gå på ett hälsosamtal?

Det kostar 200 kr, som är den ordinarie patientavgiften för ett besök i sjukvården.

Finns det forskning som visar på nyttan av hälsosamtal?

Ja, det finns det.

Två svenska forskargrupper har visat att det är möjligt att minska insjuknandet i hjärtinfarkt och förhindra förtida död genom ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete.

Läs mer om hur hälsosamtal ger positivt resultat.

Ingår patientavgiften för hälsosamtal i högkostnadsskyddet?

Ja

3 juli 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering