Avboka tid vid ungdomsmottagningen

Här kan du avboka tid för besök vid en mottagning på ungdomsmottagningen. Återbud lämnas senast två timmar före stängning dagen före bokad tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras. Det gäller både barn och vuxna samt om du har frikort. För att boka en ny tid, ring direkt till mottagningen.

Ungdomsmottagning
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer
Postadress
E-post 
Telefon dagtid
Jag avbokar besöket,
datum
Klockslag
Jag skulle besökt
Övriga upplysningar