Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så styrs Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

De viktigaste uppgifterna för regionen är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården och att stärka regionens tillväxt och utveckling. Genom insatser inom till exempel kultur, utbildning och näringsliv bidrar landstinget till att skapa ett län där du mår bra.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Valet till fullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som valet till kommun och riksdag. Fullmäktiges ledamöter väljs för varje mandatperiod, det vill säga för fyra år åt gången. Nuvarande mandatperiod gäller från den 15 oktober 2014 till och med den 14 oktober 2018. 

Politikerna i regionfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för regionens verksamhet. De tar även beslut om regionens budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder ungefär fem gånger per år. Du är välkommen att närvara vid alla möten. När sammanträdena äger rum kan du se via länken uppe till höger på denna sida. 

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar åtta partier.

Så här fördelades mandaten i 2014 års val

Socialdemokraterna: 27

Norrbottens sjukvårdsparti:19

Moderata samlingspartiet: 6

Vänsterpartiet: 6

Centerpartiet: 4

Folkpartiet liberalerna: 3

Miljöpartiet de gröna: 3

Sverigedemokraterna: 3

Regionstyrelsen

I Region Norrbotten finns inga andra nämnder än regionstyrelsen. Det betyder att regionstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten inom alla landstingets områden -  hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur, utbildning, personalfrågor m m.

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige måste styrelsen förbereda. Styrelsen föreslår vad fullmäktige ska besluta och ansvarar sedan också för att se till att besluten genomförs. Valärenden har dock ett särskilt valutskott hand om.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter:

Socialdemokraterna:6
Norrbottens Sjukvårdsparti: 4
Vänsterpartiet: 1
Moderaterna: 1
Centerpartiet:1
Miljöpartiet: 1
Folkpartiet: 1

Regionalt utvecklingsutskott

För att hantera uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig finns ett utskott under styrelsen. Utskottet beslutar i frågor som rör regional tillväxtpolitik, infrastruktur och kultur.

Politikerna i utskottet är regionala politiska företrädare och följer den utveckling som sker utifrån styrelsens prioriteringar. Utskottet består av sju ordinarie ledamöter och sju personliga ersättare som alla är valda från styrelsen.

Regionfullmäktiges beredningar

Ledamöterna i regionfullmäktige ska känna till vad folket tycker om landstinget. Därför har fullmäktige utsett fem grupper som ska ta reda på det. Grupperna kallas för beredningar och i dem samarbetar politiker från olika partier. De som är med i beredningarna ska lyssna på och tala med folket. Därefter ska politikerna i beredningarna tala om för regionfullmäktige vilka behov som finns i det aktuella ämnet. Beredningarna arbetar med olika frågor varje år, det kan till exempel vara hälsa, diskriminering och äldrefrågor.

Valutskott

Valutskottets uppgift är att lägga fram förslag i de valärenden som regionfullmäktige ska behandla.

Patientnämnd

Patientnämnden hjälper dig som tycker att du eller någon annan inte blivit rätt behandlad inom vården. Hit kan såväl patienter som närstående och personal vända sig. Patientnämnden arbetar för att kontakten mellan patienter och personal inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, kommunernas äldreomsorg och folktandvården ska fungera bra. Patientnämndens arbete är opartiskt.

Regionens revisorer

Regionen har åtta revisorer som är utsedda av regionfullmäktige. Revisorerna granskar regionens verksamhet och är opartiska.  

Majoritet och opposition i regionfullmäktige

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar majoritet i regionfullmäktige. I opposition är Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Landstingsfullmäktige har totalt 71 ledamöter, valda i fem valkretsar (områden). Majoriteten har totalt 36 ledamöter i fullmäktige. Oppositionen har 35.

Majoritet och opposition i regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar majoritet. De har tillsammans åtta ledamöter. I majoriteten ingår två regionråd från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet och ett folkhälsoråd från Miljöpartiet. Regionråden är ordförande respektive vice ordförande i regionstyrelsen. Ett råd (jämställdhetsråd) är vakant.

Oppositionen i regionstyrelsen utgörs av Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. De har tillsammans sju ledamöter i styrelsen. En representant för vart och ett av dessa partier kallas oppositionsråd. 

14 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering