Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. Beredningen genomför medborgardialoger och rapporterar till fullmäktige.

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige. Beredningens uppdrag är att arbeta med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

Sjukvårdsberedningens verksamhetsplan

Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Uppdrag

Under 2019 har beredningen fått det här uppdraget från fullmäktige:

Sjukvårdsberedningen ges för år 2019 uppdraget att föra dialog runt om i länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade "vårdappar" ingår.

Dialogerna utgår ifrån fyra frågor

  • Vilken kännedom har du om digitala tjänster/tekniker i hälso- och sjukvården?
  • Vilken möjlighet har du att använda digitala tjänster/tekniker?
  • Vilka förväntningar har du på din framtida kontakt med hälso- och sjukvården?
  • Vad är du beredd att ersätta?

Beredningens rapport

När alla dialoger är genomförda gör beredningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en rapport som behandlas av regionfullmäktige under november. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Träffa beredningen för dialog

Att träffa sjukvårdsberedningen för dialog är ett bra tillfälle att vara med och påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården. Kontakta någon av beredningens ledamöter om du är intresserad av att delta i en dialog.

19 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering