Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Uppdragsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges uppdragsberedning arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets medborgare. Beredningen genomför medborgardialoger och rapporterar till fullmäktige.

Beredningens uppgift är att inom sitt område

  • öka kunskapen om medborgarnas behov
  • verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
  • lämna rapporter om genomförd verksamhet. 

Uppdragsberedningens ledamöter och ersättare

Medborgardialog

Uppdragsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. Efter en period med dialoger lämnar beredningen en rapport till regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att

  • Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer. Beredningen ska lämna sin rapport till regionfullmäktige senast i november 2019.

21 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering