Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsosamtal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal för dig som är 30, 40, 50 eller 60 år.

Hälsosamtal, används från och med 2016-10-01

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar – utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna hänger ofta ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom är högre i Norrbotten än i övriga landet. I Västerbotten har hälsosamtal och hälsoundersökningar erbjudits under många år med goda resultat. Region Norrbotten vill förbättra norrbottningarnas hälsa. Därför erbjuder hälsocentralerna i Norrbotten dig som fyller jämt möjlighet att delta i Norrbottens hälsosamtal.

Vad innebär hälsosamtalet?

 • Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.
 • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
 • Du som är 50 år eller 60 år erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Detta medför att man får ytterligare information om riskfaktorer, förutom de riskfaktorer som framkommer vid själva samtalet.
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
 • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.
 • Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjade och sjukvårdsförebyggande metoder.

Detta ingår i hälsosamtalet

Du får fylla i ett frågeformulär som har betydelse för din hälsa som livssituation och levnadsvanor. Resultatet från frågefomuläret och mätningarna förs in i ett diagram i form av en stjärnprofil. Stjärnprofilen hjälper dig att få en helhetsbild av din hälsa.

Stjärnprofil Samtal med vuxna 
Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.

Du som arbetar kan tala med din arbetsgivare och göra hälsoundersökningen på betald arbetstid.

Hur hanteras dina svar?

 • De frågeområden som är relevanta för deltagarens hälsotillstånd dokumenteras i journalen och hanteras som övriga journaluppgifter.
 • Efter ditt godkännande kan också dina svar och uppgifter komma att användas i forskningsprojekt som är godkända av en etikprövningsnämnd. Syftet är att följa hälsoutvecklingen i länet över tid och att därigenom kunna utveckla och förbättra hälso-och sjukvårdens insatser.
 • Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och därför kommer inga enskilda personer att kunna identifieras.
 • Uppgifterna som bearbetas i en databas följer reglerna i personuppgiftslagen.

2 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering