Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur i vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Stöd för Kultur i vården ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om samband mellan kultur och hälsa inom Region Norrbotten och utveckla samverkan och strukturer internt och externt.

Stöd för projekt där kultur används som komplement inom hälso- och sjukvård. Projekt ska främja framväxten av en hållbar struktur för kultur och hälsa-arbete inom Region Norrbotten.

Ansökan görs av aktörer inom hälso- och sjukvården i Region Norrbotten där kulturaktörer kan vara medsökande.

  • Projekten ska genomföras i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kulturaktörer.
  • Projekten och dess aktiviteter ska vara väl förankrade i mottagarverksamheter och präglas av en aktiv medverkan bland såväl personal som deltagare.
  • Sökande tar ansvar för att det finns personal som avsätter tid och engagemang i projektet.
  • Det ska finnas en plan för hur projektresultaten införlivas i verksamheten, förutsatt att de faller väl ut.
  • Projekt med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik hälsa prioriteras särskilt. 

Stöd för Kultur i vården söks löpande. Ansökan skickas in i god tid innan projektstart. Kontakta kulturenheten innan ansökan. Beslut lämnas ca.2 månader efter inlämnad ansökan.

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

14 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Inspiration

Region Skåne har arbetat med projektstöd för kultur i vården sedan 2015.
På deras webb hittar du beviljade projekt 2015-2018:
Beviljade kultur i vården-projekt, Region Skåne