Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur i vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Syftet med projektstöden till kultur i vården är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap om samband mellan kultur och hälsa inom Region Norrbotten och utveckla samverkan internt och externt.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021, Riktlinje gällande kulturstöd och generella samt specifika villkor för de olika stödformerna utgör grund för prioritering.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturstöd)

Specifika villkor för projektstöd till Kultur i vården

  • Projektet ska ha ett länsperspektiv, det vill säga bedrivas i en regional verksamhet eller i mer än en kommun i Norrbotten.
  • Projektet ska arbeta med kultur som komplement inom vård, omsorg och rehabilitering samt i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
  • Projektet ska främja en hållbar struktur för arbetet med kultur och hälsa inom Region Norrbotten.
  • Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kulturaktörer.
  • Projektet och dess aktiviteter ska vara väl förankrat i mottagarverksamheten och präglas av en aktiv medverkan bland såväl personal som deltagare.
  • Projekt med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik hälsa prioriteras särskilt.
  • Det ska finnas en plan för hur projektresultaten införlivas i verksamheten efter avslutat projekt, förutsatt att de faller väl ut.

Projektstödet till kultur i vården kan sökas av Norrbottens:

  • Hälso- och sjukvårdsaktörer där kulturaktörer kan vara medsökande.

Ansökan och beslut

Stöd för Kultur i vården söks löpande. Ansökan skickas in i god tid innan projektstart. Kontakta kulturenheten innan ansökan. Beslut lämnas ca.2 månader efter inlämnad ansökan. Retroaktiva beslut fattas ej.

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.

Översyn av kulturstödsprocess

Region Norrbotten ser kontinuerligt över sina processer kring stöd, bidrag och stipendier. För närvarande har vi en fördjupad översyn av kulturstödsprocesserna med fokus på framtida anpassningar. Mer detaljerad information kommer under hösten 2019.

3 juli 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt:

Christine Hemdal Sandling
Strateg
Telefon: 073-710 20 37
E-post: christine.hemdal-sandling@norrbotten.se

Inspiration

Region Skåne har arbetat med projektstöd för kultur i vården sedan 2015.
På deras webb hittar du beviljade projekt 2015-2018:
Beviljade kultur i vården-projekt, Region Skåne