Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mobilitetsstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mobilitetstödet ska bidra till att uppmärksamma och stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och författare.

Allmän information - Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet kan sökan löpande. Beslut lämnas 2 månader efter inlämnad ansökan. Stöd kan inte beviljas för redan genomförda eller påbörjade projekt/evenemang. 
Sök därför mobilitetsstöd i god tid!

Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt både i och utanför Norrbotten samt även utanför Sverige. Uppskattade kostnader anges i ansökningsformuläret, maximalt 8 500 kr för mobilitetstöd i Sverige och maximalt 15 000 kr för mobilitetstöd utanför Sverige.

Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp för kvalitativ bedömning.

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Specifik information - Bild- och formkonstnärer

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare enligt KRO/KIF:s kriterier eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare och F/FA-skattesedel ska medsändas ansökan.

Stödet avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

Specifik information - Dansare

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänd residensanordnare och F/FA-skattesedel ska medsändas ansökan.

Stödet avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med residensskapet ska tydligt redovisas.

Specifik information - Författare

Stöd lämnas till Norrbottens utgivna författare som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Formell inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär arrangör eller erkänd residensanordnare och F/FA-skattesedel ska medsändas ansökan.

Stöd avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller liknande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

14 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Maud Ån
vik. Kultursekreterare
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: maud.an@norrbotten.se

Lena Kandelin
vik. Kultursekreterare
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019