Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ansökan om verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Information om översyn av verksamhetsbidragsprocess

Region Norrbotten ser kontinuerligt över sina processer kring stöd, bidrag och stipendier. För närvarande har vi en fördjupad översyn av verksamhetsbidragsprocessen med fokus på framtida anpassningar. Som konsekvens av detta senareläggs ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2020.

Ansökningsperiod för verksamhetsbidrag 2020 är: 15 augusti-15 september 2019

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020

 • Samtliga ansökningar görs via Kulturdatabasen under perioden 15 augusti till och med 15 september 2019 (ansökningsomgången stänger 15 september kl. 23:59).  
 • Besvara alla frågor tydligt i Kulturdatabasen och bifoga efterfrågade och/eller kompletterande bilagor i format som efterfrågas i ansökan (ogiftiga filformat handläggs ej). Frågor som redan är besvarade i frågeformuläret ska inte bifogas som bilagor.
 • Ansökningar som kommer in för sent behandlas ej.

Efter sista ansökningsdag registreras och handläggs ansökan. Samtliga sökande tilldelas en ansvarig kontaktperson på kulturenheten som under hösten kontaktar de organisationer som sökt verksamhetsbidrag.

Information om beslut

Kulturplan för Norrbotten 2018–2021 samt de nationella kulturpolitiska målen är styrande för de regionala verksamhetsbidragen inom kulturområdet.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden i slutet av december. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas ut i början av januari det år som ansökan gäller för.

Vilka organisationer kan söka verksamhetsbidrag?

 • Länsövergripande organisationer inom kultur och fritid
 • Pensionärsorganisationer
 • Kompletterande verksamhet till hälso- och sjukvård
 • Folkhögskolor och studieförbund (söks hos och fördelas av Norrbottens bildningsförbund)
 • Organisationen som söker bidrag ska ha kontinuerlig verksamhet i flera kommuner i Norrbotten.
 • Föreningen eller organisationen ska vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller bankgiro.
 • Föreningen eller organisationen ska ha stadgar med inriktning på någon form av kultur- och/eller fritidsverksamhet eller komplettera Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • Politiska, fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer har inte rätt till bidrag.
 • Stöd kan endast fördelas till religiöst och politiskt obundna organisationer/verksamheter.
 • Stöd kan endast fördelas till verksamheter som bedrivs utifrån demokratisk värdegrund*.

*En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet, jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte finansieras med offentliga medel.

25 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Jennie Ingberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

 Maud Ån
vik. Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: maud.an@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Föräldraledig t.o.m. 30 september 2019