Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Slöjdvagnen rullar in på Sunderby sjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under hösten kommer en vagn med slöjd att rulla in på avdelningen för palliativ vård på Sunderby sjukhus. Den är ett resultat av ett projekt om hemslöjd i vårdmiljö.

Slöjdvagnen Hemslöjd i vårdmiljö

Under 2016 pågår ett projekt om hemslöjd i vårdmiljö, som är ett samarbete mellan verksamheterna för länshemslöjdskonsulenterna och kultur och hälsa på enheten för Kultur och utbildning och palliativa vårdavdelningen på Sunderby sjukhus. Inom ramen för projektet har ett samlingsmaterial om slöjd tagits fram som kan användas av patienter, anhöriga, besökare och personal. Projektet bidrar med ett nytt redskap som kan stötta arbetet med att höja välbefinnandet och livskvaliteten för patienter och närstående.

Slöjdvagnen, som är samlingsnamnet på det framtagna materialet, ger den intresserade möjlighet att prova på slöjd och görande i olika former. Den innehåller ett urval av böcker och tidskrifter samt en surfplatta med länkar till videoklipp, poddar och webbsidor om slöjd. Dessutom finns redskap och slöjdmaterial för den som vill skapa något med sina händer.

Kultur i vården
Kultur i vården handlar om att ta fasta på den forskning som finns och arbeta med kultur i syfte att läka och stärka, ge förströelse och fördjupning. Erfarenheter visar att aktiviteter kan vara betydelsefulla för att skapa goda relationer mellan vårdare och anhöriga vilket också har betydelse för en god vårdmiljö. Läs mer om Region Norrbottens arbete med kultur och hälsa

29 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering