Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projekt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionbibliotek Norrbotten har drivit och deltagit i flera projekt genom åren. Här finns information om både pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Digitalt först

Regionbibliotek Norrbotten driver sedan våren 2018 ett treårigt utvecklingsprojekt via Kungliga biblioteket i Stockholm. Syftet med satsningen är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. Detta sker genom att Regionbiblioteket stödjer och handleder personal på folkbiblioteken. Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier.  Teknik och samhälle utvecklas ständigt. Samhällsservice övergår alltmer i digitala e-tjänster som kräver att personal på våra folkbibliotek har en digital kompetens. En stor grupp människor har idag inte tillräckliga digitala kunskaper. De är beroende av andra för att vara digitalt delaktiga.

Vill du veta mer om projektet kontakta projektledaren på Regionbibliotek Norrbotten, Marina Eklund. E-post: marina.eklund@norrbotten.se eller på telefon: 072-238 18 14.

Läslov

Läslovet är ett läsfrämjande samarbete som pågår i hela landet med fokus på att locka barn och ungdomar att läsa under lovet vecka 44. Tillsammans med Biblioteken i Norrbotten arbetar vi för att under denna vecka skapa meningsfulla aktiviteter kopplat till litteratur, läsning och berättelser, samt synliggöra bibliotekens utbud och programverksamhet för målgruppen.

Under 2017 och 2018 utfördes projektet Läslov med stöd från Statens Kulturråd och innefattade aktiviteter för olika åldrar. "Din bok kommer" som har som ändamål att nå ut till de barn som av olika skäl inte själva kan gå till biblioteket etablerades. Barnen fyllde i ett formulär på Polarbibblo.se och fick sedan en hemlig bok hemskickad i brevlådan. Det anordnades även  tävlingar och bokcirklar på sidan Goodreads där ungdomar kunde vinna fina bokpriser. Utöver detta hölls det under båda åren lokala programverksamheter på biblioteken och bokbussarna, såsom Blackout Poetry, spökvandringar, bibliotekstourer, pysselverkstäder, högläsningsstunder, kvällsbesök på biblioteket och boktipsstunder.

Arbetet med Läslov fortsätter under 2019, då med fokus på ungdomar. Bidrag från Statens Kulturråd ska sökas även i år.

  

Avslutade projekt

Fjäll till kust - ett levande läsande län

var ett läsfrämjandeprojekt, där målet var att kartlägga, utveckla och förbättra arbetet med läsfrämjande i alla kommuner i länet. Ett led i detta var att genomföra länsövergripande och lokala läsfrämjandeaktiviteter för barn och ungdomar samt de prioriterade målgrupperna enligt bibliotekslagen. Projektet genomfördes med stöd av Statens kulturråd och Region Norrbotten.

För målgruppen barn 0-3 år och vuxna inleddes arbetet med inköp av småbarnsböcker på olika språk. Sparbanken Nord beviljade medel för litteratur på de nationella minoritetsspråken. Böckerna delades ut på biblioteken i samarbete med BVC och familjecentraler, med en medföljande folder på olika språk i syfte att visa på vikten av språkutveckling.
Enligt vår regionala läslusstrategi, kom fokus att ligga på målgruppen ungdomar under 2016. Ett samarbete med Sveriges Radio inleddes, där en ungdomstitel lästes in som pod och även lyftes fram i andra format med tanke på tillgänglighet. I några pilotkommuner påbörjades samarbeten med idrottsföreningar i syfte att nå barn och ungdomar på fritiden. 2016 var också ett regionalt mångfaldsår och därför anordnade kommuner programverksamhet på nationella minoritetsspråk.

Tanken med projektet var också att etablera en långsiktig och hållbar arbetsmetod för läsfrämjandearbete genom att ta fram läsfrämjandeplaner, som i förlängningen ska skrivas in i de kommunala biblioteksplanerna.

Biblioteken i Arjeplog, Arvidsjaur och Haparanda ingick tillsammans med Regionbibliotek Norrbotten och Resurscentrum för litteratur i ett gemensamt projekt, som var ett delprojekt inom läsfrämjandeprojektet Fjäll till kust - ett levande läsande län. Tanken var att under 2016-2017 erbjuda programverksamhet på de nationella minoritetsspråken för barn. Detta för att synliggöra det egna modersmålet och stärka språken och kulturen. Kommunerna beviljades totalt 50 000 kronor från Region Norrbotten för projektet.

Sammanfattning om Läsfrämjandeprojektets första år

"Fjäll till kust - ett levande läsande län"  Slutrapport för Läsfrämjandeprojektet 2016-2017

Hur använder man sig av utvärderingar på bibliotek i Norrbotten?
 Metautvärdering över arbetet med utvärdering bibliotek i Norrbotten av Eva-Lis Lindgren.

Barnpoesiåret 2014

Barnpoesiåret 2014 var en fortsättning på KomPo i det fleråriga projektet "Barnen, folkbiblioteket och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete". 2014 skulle bli ett år där poesi, litteratur och musik lyftes fram i möten med läsare och skribenter bland annat i "Polarbibblo på turné", möten med författare, programverksamhet för och med barn, Barnboksveckorna 2014. Ett annat inslag i Barnpoesiåret var Norrbottensmusikens turné med Poesimelodi där barns dikter tonsatts. Scenografin ur filmen Krakel Spektakel erbjöds Biblioteken i Norrbotten som utställning av Filmpool Nord.

Läs mer om Barnpoesiåret 2014 

KomPo

Projektet KomPo drivs i samarbete med Biblioteken i Norrbotten och med stöd av Statens Kulturråd.

KomPo kan ses som ett pilotprojekt för samarbete mellan bibliotek, folkbibliotek och regionbibliotek, kring en webbplats för barn. För projektet nyttjas den befintliga webbplatsen Polarbibblo.se och samarbetet bygger på att verksamhetsidén "På Polarbibblo får barnen göra sin röst hörd" står fast.

Läs mer om projektet KomPo

Ett bibliotek 2013

Tillsammans med länets folkbibliotek arbetar vi med att förbättra biblioteksservicen till norrbottningarna. Från och med 2013 kommer biblioteken att dela biblioteksdatasystem och katalog för att erbjuda ett gemensamt utbud av böcker och ljudböcker och med möjligheten att låna och återlämna på valfritt bibliotek. Arbetet bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av regionbiblioteket.

Arbetet genomfördes inom projektet ”Ett bibliotek 2013” under Länsbibliotekets ledning och är indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Projektdirektiven  och delrapporter
Samarbetet mellan biblioteken inleddes 2007 inom projektet Maracas då folkbiblioteken och regionbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil. Syftet är att stärka bilden av biblioteket och nå nya målgrupper. Folkbiblioteken samlades därefter i webbportalen Bibblo.se för att skapa ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet.

Kontakt: Birgitta Markusson, e-post: birgitta.markusson@norrbotten.se.

Projektplan
Organisationsschema
Tidplan

Förstudien till Ett bibliotek 2013
Bilaga 1 - Norrbottens folkbibliotek
Bilaga 2 - Bibliotekssamverkan i Sverige
Bilaga 3 - Ekonomi 

Kartläggning litteraturens villkor i Norrbotten

Kartläggningen

Kartläggning, bilagor

Confetti - Barnboksveckor på bibliotek i Norrbotten 2010 

Ansökan KUR
Bakgrund
Slutrapport - Confetti
Bilaga 1 Medverkande illustratörer - Confetti
Bilaga 2 Mediebevakning - Confetti
Enkätsvar - Barnboksveckor i Norrbotten 2010
Barnboksveckor 2010 i Norrbotten - Bildspel
  

Möte med kulturen

Projektets mål är att öka tillgängligheten till kultur för hörselskadade samt att skapa uppmärksamhet om hörselskadades situation. Projektägare är HRF Norrbotten i samverkan med ABF i Norrbotten. Länsbiblioteket (nu Regionbiblioteket) medverkar i referensgruppen. 2013.

Läskraft!

är ett projekt som ska inspirera frivilliga till högläsning av lättlästa böcker för personer med demens.
Länsbiblioteket (nu Regionbiblioteket) ingår i den regionala arbetsgruppen för detta projekt.

Läs slutrapporten från projektet.

Litterär turism i norr

Projektansökan

Inom detta projekt framställdes foldern "Litterära platser i Västerbotten och Norrbotten".
Foldern på svenska

Foldern på engelska

Projektrapport   

Maracas

Skaka om bilden av biblioteket genom marknadsföring

Bakgrund
Rapport

10 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering