Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Spång i Kirunaskogen

Kulturplan för Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för regional kulturutveckling. I den beskrivs förslag till utvecklingsinsatser på såväl kort som längre sikt.

Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialogform tillsammans med länets samtliga 14 kommuner representerade av politiker, tjänstemän och andra aktiva kulturaktörer samt i dialogmöten med de olika konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film m.fl. Förutom detta genomförs dialoger med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk samt folkbildningen, länsungdomsrådet och civilsamhället. Kulturplanen bereds i samverkansforumet kulturberedningen med representanter från regionstyrelsen och kommunförbundet Norrbottens kommuner.

Processarbetet ska förutom kunskapsinhämtning även bidra till ett gemensamt ägande av innehållet i Kulturplanen. Intentionen är att gemensamt ta fram en plan och verktyg för den gemensamma regionala kulturutvecklingen i Norrbotten.

Region Norrbottens enhet för Kultur och utbildning ansvarar för process och framtagande av kulturplanen. Yttersta ansvaret har Region Norrbottens Kulturchef som också utgör Kultur och utbildnings enhetschef.

Läs mer om vår innevarande kulturplan; Kulturplan för Norrbotten 2018-2021

2 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hitta hälsocentral

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik