Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nationella minoriteter och urfolk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nationella minoriteter och urfolk är ett prioriterat kulturpolitiskt område i Norrbotten. Det är av stor betydelse att stödja utvecklingen av såväl kultur och konstnärlig utveckling som minoritetsspråken.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk. EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerades 2000, och en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2010. Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Samerna är dessutom ett urfolk.

Norrbottens Kulturplan prioriteras följande åtgärder och insatser inom det kulturpolitiska området nationella minoriteter och urfolk:

  • Informera om och ytterligare tydliggöra formulerade lagkrav gällande de nationella minoriteternas språk och kultur
  • Programverksamhet inom länets institutioner relaterad till nationella minoriteter
  • Nationella minoriteter ska få en starkare position på nationell nivå
  • Särskilt barn och unga nås av ett kvalitativt kulturellt utbud på romani chib, samiska, finska och meänkieli
  • Gemensamt skapa tillfällen för nätverkande mellan de nationella minoriteterna
  • Samordnare för nationella minoriteter ska utveckla arbetsformer som främjar utvecklingen av hela området.

Samråd för att skapa delaktighet

Region Norrbotten genomför regelbundet samråd med de nationella minoriteterna. Syftet är att skapa delaktighet och gemensam diskussion samt att garantera att de nationella minoriteternas rättigheter och behov tillgodoses.

9 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Kristina Nilsson, Kulturchef
Telefon: 0920-28 40 20
Mobil: 070-573 08 81
E-post: kristina.b.nilsson@norrbotten.se

Sofia Mörtlund, Samordnare för nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
Mobil: 072-243 24 25
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se