Region Norrbotten

Rubus Arcticus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottens utvecklingsstipendium Rubus Arcticus, är ett av Sveriges största konst- och kulturstipendier på totalt 400 000 kronor. Det fördelas på fyra stipendier och omfattar hela kulturområdet – från bildkonst till dans, teater till litteratur. Rubus Arcticus delas ut en gång per år.

Syftet med stipendiet är att premiera konstnärer med norrbottnisk anknytning inom dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

Stipendiet Rubus Acticus  kan täcka kostnader för till exempel utbildning, fortbildning, studieresor, praktik eller ersättning för tidigare insatser. Stipendiet är inte förbundet med några krav på motprestation.

Rubus Arcticus ska sökas personligen, stipendiesumman är på 100 000 kr för varje stipendium och ges till maximalt fyra stipendiater varje år.

Rubus Arcticus är avsett till personlig utveckling av verksamma konstnärer inom olika kulturområden, dock inte projekt. Ändamålet ska framgå av ansökan.

Stipendiet kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom landstinget och stipendiat kan inte erhålla det mer än en gång.

Frågor angående stipendierna kan ställas till:
E-post: kultur@nll.se

Sista ansökningsdag är 1 september.

Arbetsprover som inlämnats i samband med ansökan 2016 hämtas senast 19 december. Arbetsprover som inte hämtas retuneras inte.
Kontakta Carina Rönnbäck för mer information:
E-post: carina.ronnback@nll.se 
Telefon: 0920-28 40 22 


Logo för kulturstipendiet Rubus Arcticus

30 november 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering