Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Frågor och svar om Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om Region Norrbotten.

Vad händer den 1 januari 2017?

Det regionala utvecklingsansvaret förs över från Länsstyrelsen till den nya regionen. På så sätt samlas ansvaret för hälso- och sjukvård samt regional tillväxt och utveckling i en demokratiskt vald organisation.

Formellt blir landstinget region genom att Norrbotten skrivs in i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Norrbottens läns landsting byter då namn till Region Norrbotten.

Varför bildar vi region i Norrbotten?

Syftet med regionbildningen är ytterst att stärka och utveckla Norrbotten. I den nya regionen samordnar vi områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för regionens tillväxt och utveckling. Det handlar om hälso-och sjukvård och om utvecklingsinsatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Det politiska ledarskapet är viktigt för Norrbottens utveckling. Genom regionbildningen finns bättre förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för norrbottningarnas bästa.

Varför är demokratiaspekten viktig?

Det är en ambition att samla så många av de regionala politiska frågorna som möjligt i den nya regionen. I stället för att flera aktörer på varsitt håll arbetar med regional utveckling, samlas nu beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Genom direkta val stärks medborgarnas inflytande över regionens tillväxt och utveckling. Demokratin kan fördjupas och utvecklas och som medborgare kan du utkräva ansvar. Länsstyrelsen som statens organ i länet består, med framför allt tillsynsuppgifter.

Vad kommer det att kosta att bilda Region Norrbotten?

Att byta namn för en organisation kan göras mer eller mindre omfattande när det gäller förändring av grafisk profil m m. Landstinget kommer principiellt vara försiktig med att göra för stora och kostsamma förändringar på det området, både med tanke på vår ekonomiska situation men också att den regionala indelningen av Sverige just nu ses över.

Landstinget har valt att hantera förändringen med interna resurser så långt som möjligt, det vill säga att inte anlita externa konsulter.

Vad är en region?

En region är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvården som regional utveckling.
När vi diskuterar regionfrågan och Sveriges regionala indelning, så menar vi administrativa regioner som styrs av politiska församlingar som utses genom allmänna val. Administrativa regioner formas alltså genom politiska beslut och är beständiga över minst mandatperioder.

Landstinget förknippas så starkt med sjukvård. Varför ägna sig åt utvecklingsfrågor också?

Region Norrbotten ska ansvara för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan regionens utveckling och hälso- och sjukvården. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård. Men likaså är en bra hälso- och sjukvård en förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion och företags val av etablering och fortsatt verksamhet.

Redan idag arbetar Norrbottens läns landsting med regional utveckling, kollektivtrafik, utbildning och kultur eftersom politikerna har sett att det här är viktiga frågor.

Kommer det att bli någon skillnad för mig när jag söker vård?

Nej, vården kommer inte att påverkas. Du söker vård på samma sätt som tidigare.

Vilka uppgifter har en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, men ansvarar dessutom för regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Det innebär:

  • att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • att samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar. I framtiden kan frågor gällande bostadsbyggande och andra frågor som staten finner lämpligt delegera till regionerna.

Vad handlar regionfrågan om?

Regionfrågan handlar om tre saker som hänger samman: Vilka samhällsuppgifter som ska skötas på regional nivå, vem som ska sköta dem – länsstyrelsen eller ett folkvalt organ – samt hur stora regionerna ska vara.

Detta har diskuterats sedan början av 1960-talet. Det är troligen Sveriges mest utredda samhällsfråga. De senaste i den långa raden av regionutredningar är

Vad gör ett regionförbund?

Ett regionförbund är ett samverkansorgan och ett indirekt valt regionalt organ utan beskattningsrätt och med ansvar för en stor del av de regionala utvecklingsfrågorna. Alla kommuner i ett län måste vara medlemmar. Även ett landsting kan vara medlem. Kommunala samverkansorgan regleras i lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34) och är ett kommunalförbund. De kommunala samverkansorganen kallar ofta sig själva "region". 

Idag finns sju regionförbund i Sverige: Blekinge, Dalarna, Kalmar, Sörmland, Uppsala, Värmland och Västerbotten. De styrs av indirekt valda politiker från kommuner och landsting.

Vad är ett kommunalt samverkansorgan?

Ett kommunalt samverkansorgan är ett indirekt valt regionalt organ utan beskattningsrätt och med ansvar för en stor del av de regionala utvecklingsfrågorna. Alla kommuner i ett län måste vara medlemmar. Landstinget kan vara medlem.

Den juridiska formen är kommunalförbund och verksamheten KSO regleras i lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34) och är ett kommunalförbund. De kommunala Samverkansorganen kallar ofta sig själva "region". 

1 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering