Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Möjlig tuberkulossmitta i Luleå

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-12-14
  •  Källa: Region Norrbotten
Anders Nystedt Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Norrbotten. Foto: Anders Alm.

En person som vistats i hälsocentralen och folktandvårdens lokaler i Gammelstad har diagnosticerats med smittsam tuberkulos. Nu kommer Region Norrbotten att göra en smittspårning för att kunna utesluta att någon besökare smittats.

Personen har upprepade gånger vistats i Gammelstads hälsocentrals och folktandvårdens lokaler. Aktuell period för möjlig smittsamhet bedöms vara från 1 juli fram till början av december i år.

För att en person med TBC ska kunna smitta ner andra krävs att denne ska ha insjuknat i symtomgivande lungtuberkulos. Symtom på TBC är långdragen (längre än 3 veckor) hosta som ofta är blodtillblandad och feber. Nattsvettning och avmagring är också vanliga symtom.

Risken för att någon besökare smittats under den aktuella perioden bedöms som mycket liten. Som en säkerhetsåtgärd har ändå hälsocentralen, med stöd av Smittskydd Norrbotten, infektions- och barnklinikerna vid Sunderby sjukhus, beslutat att genomföra en smittspårningsinsats.

– Vi tror att det är liten risk att någon har smittats i samband med händelsen och att någon skulle ha fått en TBC med symtom är mycket osannolikt. För säkerhets skull gör vi ändå en smittspårning, säger Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Norrbotten.

Det innebär att Gammelstads hälsocentral kommer att kalla möjligt exponerade patienter med riskfaktorer för provtagning. Kallelse kommer att ske i närtid och så snart som det är praktiskt möjligt.

Personer aktuella för smittspårning/undersökning är:

  • Barn under fem års ålder
  • Gravida
  • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Att Region Norrbotten väljer att undersöka barn under fem års ålder är att små barn har större risk att bli smittade. Det gäller främst spädbarn som inte har ett fullt utvecklat immunförsvar.

– Om man utvecklar symtomgivande tuberkulos så blir man sjuk med långdragen feber i mer än tre veckor, slemproducerande hosta, minskad matlust och viktnedgång. Spädbarn har sällan hosta men de får de andra symtomen och det är något som man vanligtvis söker vård för, säger Anders Nystedt.

Smittspårningen omfattar ovanstående patientgrupper som besökt vårdinrättningarna 1 juli 2018 – 5 december 2018.

Den utredning som rekommenderas för barn under två år är ett så kallat PPD/Tuberkulintest där man ger en injektion i huden och sedan läser av eventuell reaktion efter tre dagar. På barn äldre än två år och vuxna tas ett så kallat IGRA-test, som är ett blodprov.

Det är ovanligt att smittas av tuberkulos i Sverige, men i flera delar av världen är tbc en av de vanligaste infektionssjukdomarna. Det finns effektiva läkemedel mot tbc och de flesta brukar bli helt friska med behandling.

Högupplöst bild på Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Norrbotten

1177 Vårdguiden om TBC

Folkhälsomyndigheten om TBC

Kontaktperson

Namn: Anders Nystedt
Titel: Smittskyddsläkare
Telefonnummer: 0920-282245

14 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering