Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-10-01
  •  Källa: Region Norrbotten
Samisk hälsa n-tverk_samisk_h-lsa_1200x800px nätverk_samisk_hälsa_1200x800px (223 KB)

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser, för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet.

– Genom forskning, dialogmöten och andra samtal har det framkommit en upplevelse av att hälso- och sjukvården har bristande kunskap om samers livsvillkor, historia och kulturuttryck. I vården är kulturförståelse avgörande för att undvika missförstånd och uppnå en trygg kommunikation med den vårdsökande, konstaterar Elin Bergarp, huvudkoordinator i nätverket.

Under oktober kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov inom hälso- och sjukvården.

– Resultatet blir ett viktigt underlag när nätverket tar fram den långsiktiga strategiska planen för landstingens och regionernas fortsatta arbete. Det blir till hjälp i att prioritera så att de åtgärder som görs är sådant som i praktiken kan bidra till bättre bemötande för samer som söker vård, förklarar Elin Bergarp.

Här hittar du enkäten:
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=645396X143909780X37002

Resultatet från webbenkäten kommer att presenteras under november 2018.

Vill du veta mer om Region Norrbottens arbete med samisk hälsa kan du läsa mer på:
www.norrbotten.se/samiskhalsa

 

För mer information om enkäten:
Elin Bergarp, huvudkoordinator, 072-451 97 09 eller elin.bergarp@vll.se

Vid frågor om regionernas/landstingens medverkan i nätverket, kontakta länskoordinator:

Lotta Omma, Region Norrbotten
lotta.omma@norrbotten.se
070-271 00 19

Laila Daerga, Västerbottens läns landsting
laila.daerga@vll.se
070-214 97 07

Sofia Kling och Kia Flykt, Region Jämtland Härjedalen
sofia.kling@regionjh.se, 063-14 76 22
kia.blomkvist@regionjh.se

Ann-Jeanett Stål, Landstinget Dalarna
annjeanett.stal@LTdalarna.se
070-569 03 12

 

Kontaktperson

Namn: Lotta Omma
Titel: Länskoordinator
Telefonnummer: 070-271 00 19

1 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Om nätverket

Nätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna/landstingen, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.