Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-03-12
  •  Källa: Region Norrbotten

När drygt 2100 personer besvarade frågor om upplevelsen av sina besök på hälsocentraler i Norrbotten var majoriteten positiva. Framför allt upplever de en högre grad av delaktighet och involvering än tidigare, ett område som varit ett utvecklingsområde.

Det visar resultaten från Nationell patientenkät som genomfördes under slutet av 2017. Resultatet visar även att upplevelsen av kontinuitet och koordinering förbättrats något.


Diagram från patientenkäten

Viss försämring av tillgängligheten

Resultatet visar däremot på en svag försämring av helhetsintrycket. En del av förklaringen kan vara att tillgängligheten försämrats något. 

 – Det är positivt att patienterna känner sig mer delaktiga i sin vård och att kontinuiteten förbättrats. Det är också glädjande att flera av de hälsocentraler som vi bedriver i egen regi skattas högt av patienterna, säger Brita Winsa, divisionschef för Närsjukvården.

Fakta om Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälsocentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 171127–180107. Totalt i hela riket har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten. I Norrbotten var den siffran 2121 besvarade enkäter av de 5910 som skickades ut.

Svarsfrekvensen 2017 är något lägre än 2015. vilket troligtvis kan förklaras med att enkätsvar samlats in så sent på året som under jul- och nyårshelgerna. Positivt i år är att andelen digitala svar ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Undersökningsföretaget CMA Research, en del av Origo Group, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av SKL.

Ta del av resultaten här: www.patientenkat.se

Kontaktperson

Namn: Brita Winsa
Titel: divisionschef Närsjukvård
Telefonnummer: 070-352 47 16

13 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering