Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norrbottens digitalisering stärks

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-07-12
  •  Källa: Region Norrbotten

Regeringen har idag fattat beslut som kommer att stärka Norrbottens arbete med digitalisering. Ett nätverk med regionala koordinatorer ska skapas över hela landet.

– Regeringens satsning är viktig för Norrbotten. Den ger oss förutsättningar att som regionalt utvecklingsansvarig stötta näringslivets digitalisering. Förra året gjordes en kartläggning av näringslivets attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering och den visar att kunskapen och digitalisering i det norrbottniska näringslivet är svag, säger Agneta Granström, regionråd.

Eftersom Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig får regionen i uppdrag att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018–2020. Digitaliseringskoordinatorn ska ha i uppgift att bidra till samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet.

Många i Norrbotten ser potential med digitalisering och tänker sig investeringar för att öka digitaliseringen men menar också att det saknas kunskap och kompetens inom området. Många företagsledare tror att kommande generationsväxlingar förmodligen kommer att förändra digitaliseringen i just dessa verksamheter.

– Min förhoppning är att vi genom denna satsning kan stötta och påskynda digitaliseringen i det norrbottniska näringslivet. Satsningen gör det också möjligt att stärka digitaliseringen kring landsbygdsutvecklingen där vi redan idag jobbar med ökad service genom digitalisering, säger Agneta Granström.

Satsningen är ett led i regeringens digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

För ändamålet beviljar regeringen 2018 högst 0,5 miljoner kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör. För år 2019–2020 beviljar regeringen 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.

Regeringen har också beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat som ska stötta de regionala digitaliseringskoordinatorerna. Det nya sekretariatet ska också följa upp de regionala digitaliseringskoordinatorernas verksamhet. 

Läs mer

Rapporten Digitalisering och näringslivet

Regeringens pressmeddelande

Kontaktperson

Namn: Agneta Granström
Titel: Regionråd
Telefonnummer: 070-305 52 58

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 4112 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering