Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Spadtag för Norrbotniabanan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-08-23
  •  Källa: Region Norrbotten

Idag tog statsminister Stefan Löfven och Trafikverkets generaldirektör det första spadtaget för Norrbotniabanans byggande. Regionrådet Glenn Berggård var på plats för att prata om vikten av Norrbotniabanan. – Genom att sträckan Umeå-Dåva börjar byggas tas ett viktigt första steg mot att länka samman Sveriges person- och godstrafik, säger Glenn Berggård.

Region Norrbotten verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Målsättningen är att hela sträckan upp till Luleå ska byggas så att den kan länkas samman med Haparandabanan.

– När hela Norrbotniabanan är på plats blir det enklare för oss i norr att resa, bo, studera och arbetspendla, säger Glenn Berggård.

Dagens spadtag i Ersmark gäller den första milen av sträckan och byggstart sker i höst. Samtidigt pågår arbete med att ta fram en järnvägsplan för Umeå-Skellefteå. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslår regeringen nämligen pengar till bygget av den sträckan.

När hela banan är färdig beräknas det att 44 persontåg och 22 godståg kommer att färdas på sträckan varje dygn. Genom att godstrafiken förstärks minskar företagens transportkostnader med ungefär en tredjedel.

– Norrbotniabanan är en central del av det svenska transportsystemet och kommer få stor påverkan på näringslivet. Många av våra norrbottniska råvaror transporteras söderut för förädling och export, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Norrbotniabanan ger också säkra och klimatvänliga transporter av gods. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg. 

Det är Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå-Umeå. Med Norrbotniabanan skapar vi genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen och förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten ökar för tågtrafiken och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar.

Kontaktperson

Namn: Glenn Berggård
Titel: Regionråd
Telefonnummer: 070-665 04 44

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 4123 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering