Region Norrbotten

Mer om Best Agers

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Äldre i arbetslivet är en tillgång för Norrbotten. Flaskhalsen för Norrbottens tillväxt kommer att vara arbetskraftsbrist inom en nära framtid.

I Best Agers-projektet (som fokuserar på de s.k. 55-plussarna) ska alla partners jobba tillsammans för att ta fram statistik om de demografiska förändringarna och konsekvenser av detta i Östersjöområdet. Samtidigt ska projektet peka på möjligheterna att använda 55-plussarnas kunskaper och erfarenheter. Det ska undersökas och testas hur denna outnyttjade pool av äldre professionella kan mobiliseras och tas tillvara - under vilka villkor de kan arbeta kvar längre, om de själva kan bli företagare, hur de kan vara mentorer åt yngre och andra äldre, om de kan och vill göra en aktiv insats.

Den demografiska utmaningen måste tacklas på ett genomtänkt sätt i Östersjöområdet. Kunskapen som tas fram i Best Agers-projektet ska därför ställas till regionernas, politikers, företagares, opinionsbildares, samhällsaktörers och allmänhetens förfogande. Best Agers pågår åren 2010 – 2012 och har en budget i NLL på 296 921 euro under dessa tre år.

EU har definierat den demografiska utmaningen som en nyckelfråga för Europas regioner. Best Agers är ett Interreg-projekt inom Östersjöområdet, där 19 partners i åtta länder samarbetar för att alla har en demografisk utmaning. Norrbottens läns landsting är en av två svenska partners, den andra är Göteborgs universitet. Projektet betraktas också som ett av Östersjöprogrammets strategiska satsningar, eftersom den demografiska utmaningen är stor i hela Östersjöområdet.

Demografi betyder läran om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning.

18 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: