Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

På väg mot en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa 2026

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nycklarna till en förbättrad folkhälsa finns hos en mängd olika aktörer och endast tillsammans kan målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa nås. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 har lagt grunden för samarbetet och nu inleds jobbet med att förverkliga målet.

Norrbottens folkhälsostrategi (pdf)
Broschyr- Norrbottens folkhälsostrategi (pdf)

Norrbottens folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018. Ett år senare antogs en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt de utpekade aktörerna kommer att bidra till att folkhälsostrategin verkställs.  

Norrbottens folkhälsostrategi banner

Arbetet med att ta fram en folkhälsostrategi och den regionala handlingsplanen leddes av Norrbottens folkhälsopolitiska råd 2015-2017. Vid årskiftet 2017-18 upphörde Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) att existera. En ny regional samverkansplattform är under uppbyggnad i dialog med berörda parter.

Regional handlingsplan - så bidrar tre regionala aktörer 2018-2022

Den regionala handslingsplanen är antagen av Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten. Handlingsplanen beskriver med vilka åtgärder de tre aktörerna kommer att bidra till en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Regional handlingsplan

Region Norrbottens handlingsplan - så bidrar regionen 2018-2022

Under 2018 har Region Norrbotten tagit fram en handlingsplan som beskriver 118 åtgärder organisationen ska vidta, ibland själv och ibland tillsammans med någon annan, för att bidra till att främja hälsa. Det vill säga på vilket sätt Region Norrbotten ska verkställa de mer övergripande insatser som slagits fast i den regionala handlingsplan som beskrivs ovan.

Regionen Norrbottens mer detaljerade handlingsplan är framtagen i samarbete med tjänstemän och politiker i kommuner, regionala och statliga organisationer, näringsliv och idéburen sektor. 

Region Norrbottens handlingsplan - 118 åtgärder för förbättrad hälsa 

Utmärkande för Regionens egna handlingsplan är att den också innehåller insatser för att tillmötesgå det åttonde nationella folkhälsomålet, att skapa en jämlik och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

1 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 13
 • FEB
 • 2019
 • 16:18

Fullmäktige informerades om Norrbottens folkhälsostrategi

På fullmäktigeutbildningen den 14 februari fick regionfullmäktige information om hälsoläget och arbetet med Norrbottens folkhälsostrategi.

Fullmäktige informerades om Norrbottens folkhälsostrategi

 • 04
 • JAN
 • 2019
 • 12:42

Så bidrar tre regionala aktörer till förverkligandet av folkhälsostrategin

Ganska precis ett år efter att Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) antagit länets nya folkhälsostrategi antog de den regionala handlingsplan som beskriver på vilket sätt medlemsorganisationerna ska bidra till dess förverkligande.

Så bidrar tre regionala aktörer till förverkligandet av folkhälsostrategin

 • 10
 • JUL
 • 2018
 • 16:20

Studiebesök för att lära av dem som lyckades

Nu är arbetet med att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi och nå målet om en förbättrad och mer jämställd och jämlik hälsa igång. Region Norrbotten och folkhälsocentrum har samordningsansvaret för delmål två som handlar om att öka andelen hälsofrämjande levnadsvanor hos befolkningen.

Studiebesök för att lära av dem som lyckades

Se alla nyheter

Mer på andra
webbplatser: