Region Norrbotten

Jag vill fylla ordet "gammal" med ny mening, sade Bodil Jönsson

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

500 personer kom och lyssnade till Bodil Jönssons föreläsningar i Luleå den 19 och 20 april! Hon förklarade detta med att det är en rörelse som finns i hela landet. De äldre blir fler och fler och de vill få sammanhangen klarlagda. Det anser Bodil Jönsson vara hennes uppgift.

När horisonten flyttar sig  - att bli gammal i en ny tid, är titeln på Bodil Jönssons senaste bok. Hon har också en blogg - I en nygammal tid. Här tar hon sig an och diskuterar det faktum att det blir allt fler äldre i Sverige. Hon vill ge sin bild av hur det är att bli gammal. Hennes budskap var också att de gamla ska ta sig själva på allvar.

- En del vill inte använda ordet "gammal", men "äldre" kan väl inte vara ett bättre ord? frågade Bodil Jönsson retoriskt och fick igenkännande skratt till svar.

- Jag är snart 70 och visst är jag gammal, sade Bodil Jönsson. Men hon menar att människan hela tiden får mer och mer erfarenheter som präglar henne och synsättet på liv och arbetsliv.

För att beskriva hur människan lägger erfarenhet till erfarenhet under livet tog hon till liknelsen om trädens årsringar. En årsring läggs till varje år, liksom erfarenhet gör. Tidigare erfarenhet är en förutsättning för nya årsringar. Detta innebär, enligt Bodil Jönsson, att man exempelvis inte kan se på en 23-åring och en 63-åring exakt lika på en arbetsplats. Det måste finnas utrymme för att ta tillvara det specifika och förvärvade även hos äldre arbetskraft.

Människor måste få ändra inriktning under arbetslivet och därför föreslår Bodil Jönsson att det bildas ett s.k. horisontråd, där man kan få hjälp, kanske redan från 50 år, att hitta en ny inriktning. Detta skulle kunna leda till att fler kan arbeta längre, om de får arbeta med det de tycker är meningsfullt. Bodil Jönsson har Trygghetsrådet som förebild för sin idé.

- Best Agers-projektet verkar här i Norrbotten. Ni har goda erfarenheter och kanske ni här i länet kan bli ett pilotprojekt för ett horisontråd? sade Bodil Jönsson utmanande.

I den efterföljande diskussionen var intresset för ett horisontråd stort. Deltagarna ansåg att det är ett samhällsintresse att ta tillvara äldre personers kunnande och kompetens. Här lyftes också frågan om att arbetsgivarna måste bli bättre på att hitta flexibla arbetsvillkor för arbetstagare de sista åren i arbetslivet.

 

23 april 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering