Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionalt kompetensförsörjningsarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

År 2010 fick regionalt utvecklingsansvariga aktörer uppdraget av regeringen att ha en samordnande roll för kompetensförsörjningsfrågorna på regional nivå, detta med syfte att bland annat bidra till ökad kunskap, översikt och samordning inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.

 Mångfald lärande matlagning
Foto: Scandinav

Sedan uppdraget kom har regeringen sett ett behov av att ytterligare förstärka strukturer och processer inom kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå. Det har lett fram till att regeringen i villkorsbrev 2018 pekar ut ett antal områden som regionalt utvecklingsansvariga uppmanas att arbeta utifrån. Det är också områden som går väl i linje med Region Norrbottens egna prioriteringar:

  • Organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete
  • Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan tillgodose behoven, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljär utbildning.

Kompetensförsörjningsarbetet är en del av tillväxtarbetet och målsättningen är en väl fungerande kompetensförsörjning. På kompetensförsörjningsområdet bedrivs ett flertal olika projektverksamheter och initiativ där regionen har en processledande eller samordnande roll. Region Norrbotten tar i enlighet med uppdraget även fram kunskapsunderlag i samverkan med andra aktörer och är samrådspart vid ansökningar av utbildningar och utbildningsplatser. Särskilt prioriterade områden för 2018 är utvecklingsarbete kopplat till validering, yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux och utvecklingen av lärcentra.

13 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering