Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arbetsintegrerande sociala företag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projektet Socialt affärsperspektiv Norrbotten har som mål att stärka Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i sin affärsutveckling genom marknadsföringsinsatser och kunskapshöjning.

Man pratar i mobiltelefon
Foto: Jens Lindström

Målet är också att aktörer i regionen ska få kännedom om vad ASF och socialt företagande är och vilka varor och tjänster dessa företag kan leverera. För att kunna konkurrera långsiktigt och hållbart på marknaden behöver insatser och utbildningar ske i samverkan med offentliga och näringslivets aktörer. Det finns även ett uttalat behov och efterfrågan hos ASF att stärka handledar- och stödfunktionerna kopplat till företagen samt att lägga resurser på arbetsintegreringen och arbetsträningen. Arbetsträningsplatserna är en mycket viktig inkomstkälla för de arbetsintegrerade sociala företagen och en viktig grundsten som även behöver kvalitetssäkras.

Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Coompanion Norrbotten och Sociala arbetskooperativ i länet (SAL) och finansieras av Tillväxtverket. Projektet genomförs under 2017 - 2018.

Vad är ett ASF?

Arbetsintegrerade sociala företag, ASF är företag som arbetar både i vinstsyfte och i syfte att skapa jobb för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. De producerar och säljer varor och tjänster inom allt från hotell till odling och konst. Företagen har som övergripande mål att integrera människor i samhälle och arbetsliv. ASF har tuffare förutsättningar jämfört med traditionella företag. En viktig pusselbit är att öka samverkan mellan ASF, myndigheter, övriga näringslivet samt ideell sektor. Genom samverkan kan nya affärsidéer upptäckas och företagen kan utvecklas i sin affärsmässighet och hållbarhet.

Länspartnerskapet för arbetsintegrerade sociala företag

Länspartnerskapet för arbetsintegrerade sociala företag är ett samverkansforum som startat inom projektet Socialt affärsperspektiv Norrbotten. Syftet med partnerskapet är att bygga upp en långsiktig samverkan som ska stötta ASF i länet. Region Norrbotten är sammankallande för mötena och deltagande organisationer är bland andra samordningsförbund, kommuner, Arbetsförmedlingen, Coompanion, Idrottsförbundet, Sociala arbetskooperativ i länet, Sunderby folkhögskola med flera.

Är din organisation intresserad av att delta, hör gärna av dig.

15 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktpersoner

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@norrbotten.se
Tel: 0920-711 75

Greta Isaksson
greta.isaksson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 46 19