Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yh Nord

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Yh Nord är ett länsöverskridande projekt för yrkeshögskolan. Projektet bedrivs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten och pågår 2017 - 2019. Fokus i projektet ligger på att skapa en starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs.

Vuxenundervisning
Foto: iStock

Stora rekryteringsbehov

Yrkeshögskolan är en viktig utbildningsform som syftar till att möta arbetsmarknadens akuta behov av specifika kompetenser. Behoven kan vara både kortsiktiga och långsiktiga.

I Norrbotten och Västerbotten finns ett omfattande rekryteringsbehov till följd av en positiv tillväxt i kombination med demografiska utmaningar. Idag genomförs alltför få yrkeshögskoleutbildningar i länen. För att möjliggöra att fler utbildningar startar behövs fler privata aktörer på utbildningsarenan. Det är även viktigt att marknadsföra utbildningsformen, både för branscher, potentiella studenter och berörda organisationer. Vi behöver även fortsätta synliggöra vår regions stora rekryteringsbehov och våra särskilda förutsättningar gentemot nationell nivå.

Om projektet

Projektet Yh Nord vill förstärka samverkan mellan alla berörda aktörer i regionen kopplat till yrkeshögskolan och arbeta med påverkansarbete på nationell nivå samt marknadsföring och kunskapshöjning inom länet riktat till arbetsgivare, potentiella studenter och utbildningsanordnare.

Projektet ska leda till att modeller för samverkan mellan berörda parter i frågor rörande kompetensförsörjning och yrkeshögskoleutbildning utvecklas. Projektet ska också bidra till förstärkt kapacitet i utbildningssystemen för både kvinnor och män, så att arbetsmarknadens behov av kompetens tillgodoses i högre utsträckning. Utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden behöver förbättras ytterligare och arbetssätt behöver identifieras för att bryta könsmönster och främja mångfald inom yrkeshögskolan.

Projektet Yh Nord har tagits fram gemensamt av regionalt utvecklingsansvariga i länen, utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen.

15 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktpersoner

Greta Isaksson
greta.isaksson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 46 19

Eva Jonsson
eva.a.jonsson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 43 18