Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Forskningsbokslut

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Forskningen fortsätter att utvecklas i rätt riktning

Avsiktsförklaringen mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting som undertecknades i september 2016 är en viktig länk i vår ambition att bygga upp en tvärvetenskaplig forskningskultur.

I somras tog Sveriges Kommuner och Landsting fram ett positionspapper om hur forskningen ska bli en mer integrerad del av hälso- och sjukvården. I positionspappret slås fast att i verksamheter där det bedrivs klinisk forskning ska det ingå i all vårdpersonals uppdrag att bidra till att denna forskning kan genomföras. Men det är inte bara läkare, sjuksköterskor som ska bidra till forskning som utvecklar vården. Forskningskompetens behövs inom alla professioner. Samverkan mellan forskning om medicinska insatser, omvårdnadsinsatser, organisationskultur, samhälle och teknik krävs för att utveckla en vård som svarar upp mot framtidens utmaningar. Avsiktsförklaringen som undertecknades i höstas är därför en viktig länk i vår ambition att bygga upp en tvärvetenskaplig forskningskultur i vår organisation.

Landstingets forskare har kraftigt ökat sin produktion av vetenskapliga artiklar och fler medarbetare slutför sina forskarutbildningar och går vidare med sina akademiska karriärer. Det skapar en stabil grund till våra vårdutbildningar.

Att vi är fler forskare i landstinget bidrar också till att journal club och andra forum och mötesplatser för forskare har hittat hållbara strukturer under året.

Att patienter betraktas som aktiva medskapare i att förbättra vården är fokus för projektet ”Brukar och patientdriven innovation” som startade i november. Projektet finansieras av Vinnova och utgår från att innovationer som skapar värde för patienter och medarbetare oftast kläcks av dem själva.

Vi vill utveckla bra strukturer i landstinget för att fånga dessa idéer och ge stöd till utveckling.

Karin Jones, forskningschef

Karin Jones

5 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering