Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

”Jag har tillgång till bästa möjliga vård." "Äntligen behöver jag inte själv koordinera min egen eller anhörigs vård!"


För att möta behovet hos en befolkning med allt fler äldre och fler som lever med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar är sammanhållna vård- och omsorglösningar självklara.

År 2035

 • Vården utgår i alla lägen från ”patientens resa”.
 • För personen upplevs vården sammanhållen och koordinerad. Vårdens parter, internt och externt, samverkar och tekniken möjliggör god kommunikation, vilket innebär att patienten inte behöver upprepa sin berättelse flera gånger.
 • Genom att vi klarat omställningen ligger Norrbotten fortfarande i världsklass när det gäller vårdens kvalitet.
 • Med nya arbetssätt och digitala tjänster har vi skapat trygghet för medborgaren i vetskapen att få den vård som hen har behov av när behovet finns.

Dag Norén - Sakkunnig med fokus på organisations - och tjänsteutveckling

Vilka är de stora framgångsfaktorerna för att lyckas med en samordnad vård?

Att se att det handlar om en ny vårdlogik, med en personcentrerad organisation och vårdlösningar i samverkan mellan kommun och region/landsting. Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha samma målbild över vad vi vill åstadkomma och gemensamma ledningsgrupper över huvudmannaskapsgränserna.

Har du något konkret exempel där man har arbetet med att samordna vården?

Det finns flera goda exempel, mobila team med hälsocoacher, hemsjukvårdsläkare som fokuserar och stärker vård i hemmet och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens är några. Vi ser mycket kraftfulla effekter av sammanhållen vård för grupper med stora behov.

18 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 24
 • SEP
 • 2019
 • 14:41
Vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus, byggarbetsplatsen där det nya psykiatrihuset växer fram

Sunderby sjukhus utökar lokalytan med 20 procent

Det går framåt med det stora om- och tillbyggnadsprojektet på Sunderby sjukhus i Luleå. Inom kort monteras tak på den blivande akutsjukvårdsflygeln och den nya psykiatribyggnaden. ”Det här blir ett lyft för sjukhuset”, säger projektchef Sven-Erik Sundqvist.

Sunderby sjukhus utökar lokalytan med 20 procent

 • 24
 • SEP
 • 2019
 • 14:19
Kurt och spöket

Premiär för Kurt & spöket

Norrbotten har den högsta dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i landet. Det finns även oroväckande tecken på ökad fetma bland norrbottniska kvinnor. Därför satsar Region Norrbotten på en bred kampanj för att få fler norrbottningar att gå på sina personliga hälsosamtal.

Premiär för Kurt & spöket

 • 24
 • SEP
 • 2019
 • 14:14
Överkalix hälsocentral

I Överkalix har resan bara börjat

I glesbygden tänker man utveckling och framtid. Vid Överkalix hälsocentral har en mängd förbättringar gjorts.

I Överkalix har resan bara börjat

Se alla nyheter