Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

2 maj

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen sammanträder i Regionhuset, styrelserummet med start kl. 10:00. Observera att sammanträdet är öppet för allmänheten från kl. 13:00.

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-05-02

Rapport från Internationella beredningen

Regiondirektörens rapport

Bilaga - ledningsrapport

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören

Ny finanspolicy

Bilaga - finanspolicy

Månadsrapport Region Norrbotten, mars 2018

Bilaga - månadsrapport

Regional biblioteksplan 2018-2121

Bilaga - biblioteksplan

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2018

Underskottstäckning av kollektivtrafik 2017

Bilaga - underskottstäckning

Riktlinje om kränkningar, trakasserier och mobbning

Bilaga - riktlinjen

Riktlinje för politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val

Riktlinje för riskanalys - fastighetsinvesteringar

Bilaga - riktlinjen

Rekommendation om nationell nivåstrukturering av sarkom

Transparensbokslut Folktandvård 2017

Bilaga - transparensbokslut

Utbyggnad av trådlöst nätverk inom Region Norrbotten

Investering i röntgensystem på hälsocentraler

Försäljning av Minken 2, Arjeplog

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser

Medfinansiering av Forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning

Yttrande till JO, utlämnande av uppgifter ur patientjournal

Årsuppföljning 2018, bredbandskoordinator

Bilaga - årsuppföljning

Återrapportering anslag 1:1, Region Norrbotten

Bilaga - återrapportering

Revisionsrapporter

Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Avtalshantering

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Regionvård, fakturahantering

Bilaga - revisionsrapporten

Bilaga - skrivelse

Remisser

Remiss - betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Remiss - För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård

Remiss - betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende

Remiss - rapporten Fler filminspelningar till Sverige

Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Remiss - promemoria med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen

7 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering