Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Olika yrkeskategorier jobbar inom barn- och ungdomshabiliteringen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här beskrivs deras olika arbetsområden.

Arbetsterapeuten analyserar, bedömer och tränar barnets motoriska utveckling, framförallt finmotorik i olika aktiviteter, provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel, medverkar vid bostads- och skolanpassning samt instruerar föräldrar och personal.

Dietisten finns på dietistenheten och konsulteras vid behov. Dietister ger stöd, råd och behandling när det gäller mat och dryck. De utreder också när någon har problem med att äta eller att ta till sig näring.

Kuratorn

  • Fungerar som en guide i samhället, ger information om samhällets resurser, service och sociala lagstiftning. 
  • Ger stöd genom rådgivande, stödjande och krisbearbetande samtal och kan vid behov hjälpa familjen i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logopeden finns på logopedenheten. Arbetar med att utveckla språklig kommunikation, diagnostiserar och behandlar tal- och röstrubbningar samt matningsproblem.

Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen och uppföljning av behandlingen. De samarbetar med andra specialistverksamheter.

Läkarsekreteraren ansvarar för utskrifter av läkares journaldiktat, kan förmedla telefonkontakt med någon i teamet.

Psykologen bedömer och följer upp barns och ungdomars utveckling, ger psykologiskt stöd och råd till barn/ungdomar och deras familjer samt ger handledning till personal.

Sjukgymnasten analyserar och bedömer barnets motoriska förmåga, hjälper barnet till bästa möjliga rörelseförmåga genom sjukgymnastisk behandling, instruerar föräldrar och personal om lämplig träning samt provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel.

Specialpedagogen ger pedagogiskt stöd och råd till föräldrar, gör utvecklingsbedömning.

13 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering