Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rubus Arcticus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Rubus Arcticus är ett av Sveriges största kulturstipendier. Det finns till för dig som är mitt uppe i din konstnärliga gärning och som med hjälp av stipendiet vill utvecklas ytterligare. Stipendiet om totalt 400 000 kronor fördelas årligen på fyra stipendiater med verksamhet och/eller anknytning till Norrbotten.

Logotyp Rubus Arcticus

2021-års stipendiater

Stipendieinformation

Stipendiets syfte

Syftet med Rubus Arcticus är att premiera professionella kulturskapare med norrbottnisk anknytning inom dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

Vem kan få stipendiet? 

Stipendiet Rubus Arcticus är avsett för konstnärlig utveckling av professionella kulturskapare med Norrbottensanknytning och kan till exempel täcka kostnader för fortbildning, studieresor, praktik eller utgöra ersättning för tidigare, redan genomförda insatser. Stipendiet kan inte utgöra medfinansiering i projekt/projektansökan.

Stipendiet ska sökas personligen och ges till maximalt fyra stipendiater varje år. Stipendiesumman är på 100 000 kr för varje stipendium och stipendiat kan inte erhålla det mer än en gång. Stipendiet kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom Region Norrbotten. Ändamålet ska framgå av ansökan.

Ansökningarna bedöms av en jury från länets kulturliv som utsetts efter förslag från Region Norrbotten. Beslut om stipendiat fattas av regionstyrelsens ordförande i samråd med juryn. Utdelning av stipendiet sker av Regionfullmäktiges presidium vid ett av Regionfullmäktiges sammanträden på hösten.

Stipendiet är inte förbundet med några krav på motprestation.

Ansökan

Ansökningsperioden för Rubus Arcticus är stängd.

(Ansökningsperioden är öppen 15 maj - 1 september)

Arbetsprover

Vid stipendieansökan kan företrädesvis länkar lämnas till arbetsprover i ansökningsformuläret. I de fall sökande önskar lämna arbetsprover på annat sätt kan komprimerade filer skickas till kultur@norrbotten.se.
Annat material kan skickas via post till:
Region Norrbotten, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå.
Märk kuvertet ”Rubus Arcticus”.

Namn, adress, telefon och e-post ska tydligt framgå i både ansökan och i bifogade arbetsprover. Inskickade arbetsprover avhämtas inom en månad efter beslut och makuleras därefter.
Arbetsprover som inte hämtas returneras inte.

Frågor om Rubus Arcticus kan ställas till:
E-post: kultur@norrbotten.se

23 november 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Filmer

Filmerna ligger på youtube.com

Konstnär Dan Lestander om Rubus Arcticus
Koreograf/dansare Anna Vnuk om Rubus Arcticus
Författaren Mikael Niemi om Rubus Arcticus
Låtskrivaren/sångerskan Sofia Jannok om Rubus Arcticus

Blanketter

Ansökningsperioden är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar våren 2022.