Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Miljö

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottens miljöpolicyn är ett framåtsyftande styrdokument som har utarbetats i bred politisk samverkan och anger färdriktningen för regionens fortsatta miljöarbete. Den fastställdes av regionfullmäktige i februari 2017.

Policyn fungerarsom stöd inför upprättande av strategier, handlingsplaner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet.

Region Norrbottens miljöpolicy utgår ifrån de relevanta globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 likväl som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande generationsmål.

Region Norrbottens miljöpolicy

Regionen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • Bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.
 • Sprida kunskap och medvetenhet både hos medarbetare och medborgare om sambanden mellan människors hälsa och miljö.
 • Minska resursanvändningen genom att effektivisera processer och öka återanvändningen.
 • Främja utvecklingen och använda hållbara, förnybara energikällor och naturresurser.
 • Välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga belastning på naturmiljön och människors hälsa.
 • Möjliggöra minskad miljöpåverkan från transporter genom modern teknik, utvecklade samordningsmöjligheter och kollektivtrafikresande.
 • Inkludera miljö- och hållbarhetskonsekvenser i beslutsprocessen för att nå framgång i det praktiska miljöarbetet i den egna verksamheten.
 • Uppmärksamma, uppmuntra och sprida initi-ativ i riktning för ett hållbart, långsiktigt miljöarbete genom ägarskap i bolag och stiftelser samt inom olika partnerskap inom och utan-för länets och landets gränser.

26 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Jenny Hallergren Norlin
Tel: 0920-28 43 38
E-post: jenny.hallergren-norlin@norrbotten.se

Frågor till Jenny Hallergren Norlin kan handla om:

 • Avfallssortering - Internt inom regionen, för patienter och externa vårdgivare
 • Farligt vårdavfall
 • Återbruk