Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsa på lika villkor, så mår Norrbottningarna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

"Hälsa på lika villkor" är en undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Hälsa på lika villkor 

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som utförs av Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Vart fjärde år köper Norrbotten in extra stort urval för att kunna redovisa hälsa och levnadsvanor för olika grupper och möjliggöra olika sambandsanalyser.

Våren 2018 fick cirka 20 000 Norrbottningar mellan 16-84 år en inbjudan i ett blått kuvert att besvara en den nationella folkhälsoenkäten. Det är fjärde gången Norrbotten har deltagit (2006, 2010, 2014 samt 2018) i undersökningen. 43 procent (9223 norrbottningar) har besvarat enkäten via webb eller pappersformulär. Undersökningen utförs i samarbete med kommunerna i Norrbotten som redovisar sina egna resultat.

Resultaten för Norrbotten år 2018 redovisas initialt i februari 2019 med diagram och tabeller över viktiga hälsoområden, med redovisning av förändring över tid när så är möjligt. Under år 2019 kommer sedan redovisningen att kompletteras med djupare sammanställningar för utvalda grupper eller diagnosområden.

Allmänt hälsotillstånd

Vikt (BMI)

Sjukdomar och besvär

Tandhälsa

Psykisk hälsa

Ansamling risklevnadsvanor

Tobak

Fysisk aktivitet

Kost

Alkohol och droger

Spelvanor

Sociala relationer

Trygghet och ekonomi

Tabellbilaga Norrbotten 2018

Hälsa på lika villkor 2

9 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering