Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hundspann

Företagsstöd och projektstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Med olika typer av regionala utvecklingsmedel stödjer Region Norrbotten företag och projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Premiär för nya webbplatsen Utveckla Norrbotten

På Region Norrbottens nya webbplats Utveckla Norrbotten utvecklanorrbotten.se hittar du från och med nu allt du behöver veta om företagsstöd, projektstöd och kommersiell service.

Här går det att söka statliga medel, ta del av nyheter, få tips om evenemang och läsa om hur andra har arbetat med hållbara affärsidéer. Här kan projektägare och företagare enkelt hitta information och kontaktvägar. Här kan intresserade också lära sig mer om vad hållbar utveckling innebär.

www.utvecklanorrbotten.se


Så ska Region Norrbotten stötta näringsliv och kultur

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer.

Läs mer här


Olikheter är länets styrka

Norrbotten är ett mångsidigt län med olika förutsättningar både kulturellt och geografiskt. Varje del av länet har sin unika prägel och måste utvecklas utifrån sina egna villkor och inte på bekostnad av andra. Det är viktigt att de regionalpolitiska insatserna skapar balans och tar hänsyn till hela länets olika förutsättningar.

Länets olikheter är en styrka och tillgång för långsiktig hållbar utveckling. Norrbottningarna ska känna stolthet och stark samhörighet med sitt län samt vara delaktiga i den regionala utvecklingen. Varje norrbottnings engagemang betyder mycket för länet utveckling.

Region Norrbottens utvecklingsarbete vilar på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i beslut, genomförande och uppföljning.

Varje år får Region Norrbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Syftet med projektstödet är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt.

Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Regionala företagsstöd(Du skickas vidare till vår webbplats Utveckla Norrbotten.)
Regionala projektstöd(Du skickas vidare till vår webbplats Utveckla Norrbotten.)

8 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering