Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kollektivtrafikmyndigheten har sammanträtt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Direktionen i den nybildade kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har haft sitt första sammanträde. Direktionen har fattat ett antal beslut och utsett ordförande, vice ordförande och ett arbetsutskott.

Under hösten har länets alla kommuner och landstinget beslutat att anta det förslag till förbundsordning med tillhörande samverkansavtal mm som arbetats fram för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Den 15 februari sammanträdde direktionen i myndigheten. Direktionen består av 28 ledamöter, och ett arbetsutskott med nio ledamöter har utsetts. Till ordförande i kollektivtrafikmyndigheten utsågs Kent Ögren, landstinget och till vice ordförande utsågs Birgitta Persson, Överkalix. Enligt förbundsordningen ska fem ledamöter från landstinget och fyra från kommunerna sitta i arbetsutskottet. En jämn geografisk och könsmässig fördelning eftersträvades. Till ledamöter i arbetsutskottet utsågs:

 • Kent Ögren, landstinget
 • Ann Kristin Nilsson, landstinget
 • Agneta Granström, landstinget
 • Kenneth Backgård, landstinget
 • Hans Swedell, landstinget
 • Birgitta Persson, Överkalix
 • Britta Flinkfeldt Jansson, Arjeplog
 • Yvonne Stålnacke, Luleå
 • Tommy Nyström, Gällivare

Direktionen beslutade också att fastställa budget och verksamhetsplan. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna för myndigheten under 2012 blir att organisera och bemanna myndigheten, att arbeta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram, att besluta om allmän trafikplikt och att se över eventuella samordningsvinster mellan myndigheten och Länstrafiken.

Länstrafiken, som fram till årsskiftet ägts av landstinget och länets kommuner, kommer att bli ägt av kollektivtrafikmyndigheten. Direktionen beslutade också att överlämna befogenhet till Länstrafiken att ingå avtal om allmän trafik, att upphandla och samordna färdtjänsten i de kommuner som så önskar och att ansvara för drift av beställningscentralen.

En viktig del i myndighetens arbete med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet, som ska vara klart 1 oktober 2012, är att föra dialog med olika aktörer med koppling till kollektivtrafik. Som ett led i detta arbete genomför kollektivtrafikmyndigheten konferensen ”Framtidens kollektivtrafik” i Luleå den 22 mars.

23 februari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering