Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mer om MONICA-studierna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Monica-undersökningen har sedan 1985 registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar i Norr- och Västerbotten. Sedan starten har 7 undersökningar genomförts, den senaste under år 2014.

Bakgrund

MONICA-studierna startades av Världshälsoorganisationen, WHO, 1985 för att utforska den epidemi av hjärt-kärlsjukdomar som drabbat västvärlden.

Undersökningen omfattade ursprungligen 39 centra i 26 länder. Tanken var att under tio år följa befolkningens riskfaktorer, insjuknande och död i hjärtinfarkt och stroke, eller slaganfall, (dvs hjärninfarkt eller hjärnblödning) för att kunna klarlägga orsakerna och skapa möjlighet att förhindra sjukdom.

Norrbotten och Västerbotten ingick som ett område, med stöd av de två landstingen. Vid tre tillfällen erbjöds ett slumpmässigt urval av befolkningen in för att delta i en hälsoundersökning. WHO:s projekt avslutades 1994 men MONICA i norra Sverige hade visat sig vara så framgångsrikt att landstingen beslutade sig för att finansiera fortsatta undersökningar enligt samma modell. Och nu har MONICA fyllt 30 år.

Befolkningsundersökningar

I den grundläggande delen av studien har det ingått mätningar av blodtryck och kolesterol, längd, vikt, höft- och midjemått samt blodprover som sparats i Biobanken Norr, tidigare Medicinska biobanken. Deltagare har också testats för tidigare sjukdomar som sorkfeber och harpest samt nivåer av miljögifter som bly, kadmium och kvicksilver.

Även rökning, snusning, risk för diabetes och motionsvanor har undersökts. Vid varje undersökningstillfälle har 2 500 personer mellan 25 och 74 år bjudits in att delta. 2014 var det 63 procent av de tillfrågade som deltog i undersökningen. Vid den första undersökningen, 1986, var deltagarfrekvensen 81 procent. Det är, trots minskningen, en god deltagarfrekvens jämförelse med liknande undersökningar i världen.

Den grundläggande undersökningen har utförts exakt på samma sätt varje gång; samma undersökningar, samma tid på året, samma förfaringssätt. Varje gång en ny MONICA-undersökning har utförts har forskare och samhällsrepresentanter bjudits in för att fånga upp angelägna forskningsfrågor som kan belysas med hjälp av MONICA.

Sjukdomsregister

Den andra delen av MONICA består av en strikt standardiserad och noggrann registrering av insjuknande i hjärtinfarkt och stroke. Sedan 1985 har hjärtinfarkter i åldrarna 25-64 registrerats och stroke i åldrarna 25-74, från 2000 registreras hjärtinfarkter upp till 75 år.

MONICA:s båda delar, befolkningsundersökningarna och sjukdomsregistren, bildar tillsammans en stor faktabas och erbjuder enastående möjligheter att kartlägga hur viktiga faktorer har ändrats över tid och hur det påverkar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Data från befolkningsundersökningarna har använts till många vetenskapliga sammanställningar och publikationer inom olika områden som t ex Socialstyrelsens Folkhälsorapporter och WHO:s stora projekt under 2000-talet: Global Burden of Disease.

 

 

1 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Monica 30 år

Rapport MONICA 30 år 

MONICA står för Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease.