Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mer om OLIN-studierna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten och forskningsverksamheten inriktar sig främst på sjukdomarna astma, allergi och KOL.

Forskningsområden

OLIN-studierna startade 1985 och har genom åren utvecklats till en omfattande forsknings-verksamhet som idag består av fyra forskningslinjer:

 

 

 

1. Astma och allergi bland vuxna
2. Astma och allergi bland barn
3. KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
4. Hälsoekonomi (sjukdomens kostnader för individen och samhället)

Övergripande syfte är att identifiera vad som ger upphov till sjukdomarna, men även vad som kan förbättra sjukdomsutvecklingen. Dessa kunskaper kan användas för att förebygga sjukdomarna och förbättra vård och behandling av de drabbade.

 

 

 

Risk- och friskfaktorer

Idag fortsätter studierna om astma och allergi bland både barn och vuxna och detsamma gäller för KOL. Befolkningsstudierna är både omfattande och avancerade och kan på ett bättre sätt studera risk- och friskfaktorer än studier som enbart studerar patienter från register eller vårdinrättningar.

Resultat av OLIN

Resultat från OLIN-studierna ingår i en mängd vetenskapliga tidskrifter och böcker som används i utbildning samt i vård- och behandlingsriktlinjer. Ett stort antal doktorsavhandlingar har baserats på resultaten från OLIN-studierna.

Exempel på resultat är:

 • OLIN har visat att hälften av rökarna utvecklar KOL, vilket har satt fokus på betydelsen av lungfunktionsmätningar i vården.
 • OLIN har visat att barn som växer upp med pälsdjur inte löper större risk att utveckla astma eller allergi, vilket nu är implementerat i vården.

Globalt samarbete

I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från Region Norrbotten, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Luleå Tekniska Universitet. Ett världsomspännande samarbete finns med forskare i flera europeiska länder samt USA, Australien, Nya Zeeland och Vietnam.

Många viktiga frågeställningar kvarstår och de omfattande OLIN-studierna kan i framtiden ge många svar. Det rikliga underlaget med över 60 000 personer och den långa uppföljnings­tiden skapar oanade möjligheter. Dessa unika framgångsfaktorer tillsammans med betydelsen av medicinsk forskning gör att OLIN-studierna sannolikt kommer fortgå under lång tid framöver.

24 augusti 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 21
 • MAR
 • 2018
 • 09:00

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna från Nordiska ministerrådet

Forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har fått 9,5 miljoner kronor i forskningsanslag från Nordiska ministerrådet (NordForsk).

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna från Nordiska ministerrådet

 • 24
 • NOV
 • 2017
 • 13:54

Samband mellan e-cigarettanvändning och luftvägssymtom

Vid European Respiratory Societys (ERS) årliga konferens i september presenterades ett antal studier om risker förknippade med e-cigarettanvändning. En av studierna som ERS uppmärksammade i samband med den internationella konferensen var genomförda av forskare vid Region Norrbotten. Studien valdes ut som en av fyra forskningsprojekt som presenterades på en presskonferens och resultaten av studien har därefter fått massmedial uppmärksamhet i över 30 länder.

Samband mellan e-cigarettanvändning och luftvägssymtom

 • 25
 • APR
 • 2017
 • 13:45
Eva Rönmark

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna

Eva Rönmark, professor och chef vid OLIN-studierna har beviljats ett stort anslag om 10 miljoner norska kronor från Nordiska Ministerrådet.

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna

Se alla nyheter

Kontakt

Stadsvikens hälsocentral
Robertsviksgatan 9
971 89 Luleå
Telefon: 0920-28 44 84
Mobil: 070-666 7553

Följ oss gärna på Facebook

Till OLIN:s Facebooksida
Facebook

In English

English website