Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

En checklista ska vägleda vården att introducera digitala tjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har tagit fram en prototyp på en webbaserad vägledning för vården. Syftet är att såväl företag som vårdgivare som vill introducera digitala lösningar för patienter ska få hjälp att ta fram en checklista för vad som krävs.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster
Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har tagit fram en prototyp på en webbplats som ska ge vägledning för introduktionen av digitala vårdtjänster.

Digitala tjänster håller på att omforma hälso- och sjukvården dramatiskt.

Hemmonitorering av patienter och ordinerad egenvård med digitala tjänster är exempel på områden där digitaliseringen kan bidra till att förändra människors liv till det bättre.

Många aktörer utvecklar nya produkter och tjänster där hälsovinsterna för patienterna är stora. Samtidigt anser många företag att spelreglerna behöver tydliggöras för hur man kan få sin tjänst godkänd.

Även ansvariga inom vård och omsorg har svårt att veta hur de ska förhålla sig till alla nya digitala produkter samt till regelverk och krav från olika myndigheter.

Checklista / kravbibliotek

Därför krävs en rad insatser, något som projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster arbetar med.

Det har bland annat tagit fram en prototyp på en webbplats som ska vägleda företag/produktutvecklare samt vårdgivare (både regioner och privata aktörer). Genom att svara på ett antal frågor kring de digitala vårdtjänster/produkter som man vill introducera eller veta mer om genereras automatiskt en checklista – eller om man så vill ett ”kravbibliotek”. I den framgår all dokumentation som behövs och vilka myndigheter som behöver kontaktas.

Vill ha mer respons

Exempel på frågor är:

  • Finns det en liknande tjänst redan?
  • Vad gäller för att klassas som en medicinteknisk produkt?
  • Vad gäller för patientdata?
  • Hur ska tjänsten levereras till patienten?
  • Behöver tjänsten utbyta information med vårdens it-system?
  • Vilken patientgrupp vänder sig tjänsten till?
  • Hur får läkaren åtkomst till patientuppgifterna?
  • Vilken information krävs till patienten?

– I nuläget är det just en prototyp, eller en ”dummy”, som vi vill att både företag och vårdgivare kommer med respons på, säger Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten och tillsammans med Erik Olaisson, affärsutvecklare på Uppsala Bio, ansvarig för framtagandet av prototypen i projektgruppen.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster
Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten, vill ha mer synpunkter på den prototyp av en webbplats/kravbibliotek som har tagits fram för införandet av digitala produkter och tjänster. Foto: Anders Alm.

Inspiration från England

Hon konstaterar att det medicinska regelverket är komplex och att det därför behövs ett stöd för att påskynda processen och underlätta införandet.

– Inspirationen till webbplatsen kommer bland annat från NHS Digital i England, men också från svenska webbplatser som exempelvis verksamt.se, där olika myndigheter samverkar för att underlätta för den som driver eller vill starta företag.

På webbplatsen är det tänkt att regler ska tydliggöras samtidigt som det länkas till myndigheter för fördjupad information.

– När det gäller vårdgivare kan det exempelvis vara utvecklare, en verksamhetschef eller en läkare som har en idé och vill se om det finns färdiga lösningar i andra regioner. När det gäller företag kan det handla om att de vill veta vad som krävs för att lansera en produkt eller tjänst. I förlängningen kan det också vara de som vill publicera information om en produkt och var den är godkänd, men det är inte tänkt att det ska bli en marknadsplats, säger Lisa Lundgren.

Snabbare, effektivare, enklare

Det finns också en tanke att ha en ingång även för brukare/patienter.

– Det skulle exempelvis kunna vara en patientorganisation låt säga för astmatiker som vill veta vilka digitala stöd som finns i andra regioner än deras egen, men där har vi inte tänkt färdigt ännu, säger Lisa Lundgren.

Hon konstaterar att syftet med webbplatsen som prototypen beskriver är att skapa ett snabbare, effektivare och enklare flöde för att införa digitala produkter och tjänster inom vården.

– Det kan exempelvis vara en app eller ett medicintekniskt hjälpmedel där patienter delar sina värden med sin läkare.

Turné över landet

Hon berättar att prototypen har visats upp för olika målgrupper över landet och även på ett seminarium på e-hälsomötet Vitalis. Responsen har varit väldigt positiv hittills, men det behövs ännu mer återkoppling. Därför arrangeras bland annat en turné landet runt under hösten, där projektet bjuder in företagsrepresentanter till workshops.

– Vi vill att det här ska bli så bra och användarvänligt som möjligt. Genom den input vi får från olika målgrupper kan vi skapa underlag för en webbplats som underlättar och påskyndar införandet av digitala produkter och tjänster i vården. Det kommer att vara till gagn för såväl företag och vårdgivare som patienter, säger Lisa Lundgren.

För mer information kontakta: lisa.lundgren@norrbotten.se

Kontaktperson

Namn: Lisa Lundgren
Titel: lisa.lundgren@norrbotten.se

22 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering