Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ett ordnat införande av digitala tjänster är 100 procent nödvändigt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur kan Sverige arbeta för att öka användningen av digitala tjänster och produkter i vård och omsorg och hur kan vi få till en nationell valideringsprocess? Det var några av de frågor som diskuterades på det särskilda seminariespår som projektet Ordnat införande av digitala tjänster och produkter höll på e-hälsokonferensen Vitalis.

 Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg och projektkoordinator på Region Norrbottens forsknings- och innovationsenhet. Foto: Caroline Hansen.
Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg och projektkoordinator på Region Norrbottens forsknings- och innovationsenhet. Foto: Caroline Hansen.

Region Norrbotten är som enda region/landsting med i arbetsgruppen för EU-projektet Ordnat införande av digitala tjänster och produkter och representeras i arbetsgruppen av utvecklingsstrateg Lisa Lundgren. Hon medverkade i seminarierna på Vitalis 2018 i Göteborg, ledde en fördjupningsworkshop och höll en presentation om hur Region Norrbotten arbetar.

– Flera andra länder har redan gått före med nationellt samordnade processer, medan regioner, landsting och kommuner i Sverige arbetar var och en på egen hand för att validera tjänster och produkter, berättar hon.

Flera andra länder har gått före

Lisa Lundgren menar att det nu är hög tid att få till stånd ett gemensamt arbete, något som flera andra länder och regioner redan har lyckats med.

Dit hör bland annat England, där National Health Service (NHS), som är en fristående myndighet under engelska hälso- och socialdepartementet, hade erfarenheter att dela med sig av  på Vitalis.

Projektet Ordnat införande av digitala tjänster och produkter pågår 2017-2019 och leds av en arbetsgrupp bestående av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region Norrbotten, Uppsala Bio och Stockholm Science City.

Projektet föregicks av en förstudie som gick under namnet ”Hälsa Hem – för tillgänglig och jämlik vård” och bakgrunden var det snabbt växande antalet företag som utvecklar digitala lösningar riktade mot vård, omsorg och konsumenter.

– Vårt mål är att underlätta införandet av digitala verktyg i vården genom att se till att produkterna uppfyller krav på bland annat säkerhet. Lyckas vi kan dessa produkter avlasta vården och spara både tid och pengar. Det handlar exempelvis om appar och sensorer. Kanske kan en kroniker som ofta besöker vården för att kontrollera sina värden göra det via en app istället, säger Caroline Hansen, som är representant för SKL i arbetsgruppen.

Behövs gemensamma spelregler

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket, som också ser en potential för många innovativa företag att kunna sälja sina produkter till kommuner, landsting och regioner på ett ordnat sätt.

– Det här är ett arbete som är 100 procent nödvändigt att göra, säger Caroline Hansen.

På den fördjupningsworkshop som Lisa Lundgren från Region Norrbotten höll på Vitalis diskuterades bland annat frågor om hur man ska kunna skapa trygghet och motivation hos patienterna att använda digitala tjänster och produkter – för att därigenom kunna ta ökat ansvar för sin egen hälsa och sjukdomar.

– En förhoppning är att med gemensamma spelregler för validering och implementering kunna öka användningen av innovativa tjänster och produkter. Syftet är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i vård och omsorg, säger Lisa Lundgren.

Vitalis Lisa Lundgren Ordnat införande
Lisa Lundgren föreläser om hur Region Norrbotten arbetar med processer kring implementering av digitala tjänster och produkter. Foto: Jonas Hansson.

Under förstudien till  projektet inventerades olika pågående och avslutade initiativ över landet, som visade att landsting och regioner i norra Sverige, framför allt Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting, låg i framkant när det gäller att använda nya lösningar. ”Här har man byggt upp mycket kompetens och erfarenhet kring att använda digitala lösningar för att möta de utmaningar man har med tillgänglighet, för en god och jämlik vård samt en bättre hälsa”, står det i förstudien.

Svårigheter att få nationell acceptans

I förstudien  intervjuades också tio företag inom läkemedel, medtech och digital hälsa för att bland annat se hur de arbetar med digitala lösningar och identifiera problemområden.

Några av de problem som pekades ut var att det är komplicerat och kostsamt för företag att integrera lösningar i olika landsting/regioner på grund av olika system för datahantering och IT och att inställningen till att förändra vårdprocesser skiljer sig mellan landsting/regioner.

Företagen pekade också på att det råder oklarheter kring ersättningsmodeller för digitala verktyg/lösningar, framförallt för lösningar som bygger på att något utförs utanför vården, till exempel i hemmet, och svårigheten att få acceptans för nya lösningar nationellt även om man fått en produkt eller tjänst validerad och implementerad i ett landsting/region eller kommun.

Möttes av entusiasm

Spåret kring Ordnat införande av digitala tjänster och produkter på Vitalis möttes av mycket positiv respons, berättar Caroline Hansen, SKL:

– Vi som sitter i arbetsgruppen möttes av entusiasm över att det satsas på lösningar för dessa utmaningar. Det står tydligt att det behövs mer samordning och tydligare riktlinjer inom detta område. Den enda vägen framåt är tillsammans, mot ett ordnat införande av digitala tjänster och produkter i Sverige.

 

Kontaktperson

Namn: Lisa Lundgren
Titel: Utvecklingsstrateg och projektkoordinator, utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten
Telefonnummer: 0920-28 30 69

27 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering