Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Forskning visar att hälsosamtal bidrar till att förlänga livet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu är det bevisat – hälsosamtal kan spara liv. Enligt forskning i Västerbotten kunde 587 förtida dödsfall förhindras under en 16 årsperiod tack vare regelbundna hälsoundersökningar. I Norrbotten har samtalen bara pågått fem år, men utsikterna att i framtiden nå liknande resultat också där är goda.

”Vi vill sätta in patienternas hälsa i ett sammanhang”, säger folkhälsostrategerna Margareta Eriksson och Britt-Marie Karlsson som utvecklat metodiken för hälsosamtalen i Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.
”Vi vill sätta in patienternas hälsa i ett sammanhang”, säger folkhälsostrategerna Margareta Eriksson och Britt-Marie Karlsson som utvecklat metodiken för hälsosamtalen i Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

Sedan 2013 erbjuder Region Norrbotten till följda av ett politiskt beslut ett timslångt hälsosamtal på samtliga hälsocentraler. Erbjudandet gäller från 2020 alla 40-, 50- och 60-åringar.

– Allt fler norrbottningar deltar i Norrbottens hälsosamtal och får stöd att diskutera sin hälsa med vårdpersonal som har fått en fördjupad utbildning om levnadsvanornas betydelse. Vi vet också att många ändrar levnadsvanor efter samtalet, säger folkhälsostrategerna Margareta Eriksson och Britt-Marie Karlsson på Region Norrbotten.

De har arbetat fram modellen och metodiken för Norrbottens hälsosamtal med stöd utifrån Västerbottens hälsoundersökningar.

I hälsosamtalet ingår en hälsoenkät, mätning av blodtryck och kroppsmått och för 50- och 60-åringar provtagning av blodsocker och kolesterol. Personalen som utför hälsosamtalet – oftast distriktsköterskor men även andra yrkeskategorier, exempelvis fysioterapeuter och arbetsterapeuter, har förutom utbildning om levnadsvanornas betydelse även utbildning i motiverande samtalsteknik.

– Från början var det en pappersenkät som fylldes i under samtalet. Den har sedan blivit digital. Nu utvecklar vi det ytterligare med en digital enkät som patienten loggar in till via 1177.se och fyller i redan innan samtalet. På gång är också att man ska kunna boka in tid för samtalet via webben, säger Margareta Eriksson.

Hon nämner att det i framtiden även kan komma att erbjudas Skypesamtal för att nå exempelvis personer i glesbygden.

Hälsostjärna ger vägledning

Enkäten bygger på självskattad hälsa och fokuserar på bland annat sjukdomar, ärftlighet och levnadsvanor.

– Det primära är att se närmare på det som innebär en risk för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Britt-Marie Karlsson.

Utifrån enkäten, mätvärden och provsvar skapas en ”hälsostjärna”, som ser olika ut beroende på hur individen svarat på frågorna och som i sin tur ger stöd till samtalet.

hälsostjärnan hälsosamtal hälsosamtalen hälsostjärna
Personalen kan också hänvisa till hemsidan sundkurs.se, som finansieras av Hjärt-Lungfonden och har tagits fram av experter på Karolinska institutet. Där finns bland annat föreläsningar och massor med råd för en hälsosammare livsstil.

Britt-Marie Karlsson konstaterar att de som kommer på samtalen tycker att det är intressant att få ägna en timme åt att diskutera sin hälsa, även om det finns en del som inte är så intresserade av att ta del av alla råd, exempelvis kring alkoholintag.

Det är runt 10 000 norrbottningar per år som omfattas av erbjudandet. De som inte har fått en inbjudan uppmanas att själv höra av sig till sin hälsocentral för att boka en tid.

– Vi ser att antalet som genomför samtalen sakta ökar från år till år. Ibland lyckas vi, ibland inte, men det är viktigt att konstatera att även små förändringar kan göra skillnad över tid och med kunskap är det lättare att göra bra val och förstå hur allt hänger ihop, säger Margareta Eriksson.

Inga pekpinnar

Syftet med hälsosamtalen är inte att komma med pekpinnar utan snarare att ge ett stöd till patienterna så att de ska kunna arbeta vidare med sin hälsa.

– Vi vill sätta in patienternas hälsa i ett sammanhang. Inte tala om hur mycket morötter de ska äta, kräva att de ska bli absolutister eller uppmana dem att springa maratonlopp, säger Margareta Eriksson, som på frågan om hon själv lever som lär svarar med ett leende:

– Jag gör så gott jag kan ...

Hälsosamtal finns i dag i ett tiotal regioner med lite olika upplägg. De som arbetat längst med det är Jönköpings län och Västerbotten.

– Socialstyrelsen har lyft fram metoden som ett viktigt arbetssätt för att nå folkhälsa. Det är en unik möjlighet att nå delar av befolkningen som vi inte annars når. Många av dem har inte annars kontakt med vården. Bland de äldre åldersgrupperna hittar vi ofta igen högt blodtryck och förhöjda blodsocker och blodfetter som patienterna inte känt till, säger Britt-Marie Karlsson.

Västerbottensstudie visar på god effekt

I en studie som gjorts i Västerbotten framkommer flera intressanta resultat, som pekar på att hälsosamtalen där har haft god effekt. Det bygger på en studie av deras hälsosamtal 1990-2006 och ett av de mer häpnadsväckande resultaten är att västerbottningarna under den perioden har levt närmare 3000 år längre tack vare hälsosamtalen. Dessutom har 587 förtida dödsfall förhindrats.

Studien visar att dödligheten i länet under tidsperioden minskat med 12 procent, men bland de som har gått på hälsosamtal har den minskat med över 30 procent.

– Västerbotten har hållit på med hälsosamtalen så länge, vilket ger dem möjligheter att göra analyser och dra slutsatser som vi ännu inte kan göra, men vi tror att uthållighet ger samma resultat här, säger Britt-Marie Karlsson.

Margareta Eriksson nämner att det finns flera andra studier som stödjer Västerbottensstudiens slutsatser:

– Nyligen publicerades exempelvis en studie i den vetenskapliga tidskriften Circulation, som ges ut av American Heart Association, som visar att vi lever 14 år längre bara genom att förändra fem livsstilsrelaterad faktorer, att äta bra, inte röka, röra på oss mer, minska vårt BMI och dricka måttligt med alkohol, säger hon.

Kontaktperson

Namn: Margareta Eriksson
Titel: Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefonnummer: 0920-28 41 80

Namn: Britt-Marie Karlsson
Titel: Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefonnummer: 0920-28 48 17

18 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering