Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Inga koordinerar Norrbottens nya resursenhet för samiska patienter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu är Region Norrbottens samiska resurscenter i gång. Arbetet koordineras från Jokkmokks hälsocentral av kuratorn Inga Kuoljok med hjälp av allmänläkaren Risten Utsi. De kommer själva från samiska familjer och konstaterar att de kommer att ha stor hjälp också av övrig personal på hälsocentralen, som är van att ta emot samiska patienter.

Inga Kuoljok, samiskt resurscenter i Jokkmokk
Inga Kuoljok är länskoordinator för samiskt resurscenter i Norrbotten och har tidigare bland annat arbetat som kurator vid barnhabiliteringen på Sunderby sjukhus och på BUP i Kalix. Konstnären bakom tavlan som hänger på hälsocentralen i Jokkmokk heter Lena Viltok.

Sedan tidigare ingår Region Norrbotten i kunskapsnätverket för samisk hälsa som bedrivs i samarbete med Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Det finns dessutom ett samiskt personalnätverk i Norrbotten bestående av ett 30-tal medarbetare.

I december 2019 beslutade regionstyrelsen att starta en samisk resursenhet. ”För att ge en god och jämlik vård måste både språk och kulturförståelse finnas med i vårdmötet”, konstaterade politikerna.

Promenader runt sjön

Verksamheten kom igång i april i år och har sin bas på Jokkmokks hälsocentral, varifrån både personal och patienter över hela länet ska ges stöd.

– Det är ett tilläggsuppdrag till hälsocentralen och än så länge använder vi de personalresurser vi redan har, men förhoppningen är att regionen kommer att skjuta till mer resurser för att på sikt kunna anställa en psykolog, en sjuksköterska och en läkare som kan arbeta fullt ut med resurscentret, säger allmänläkaren Risten Utsi, som även är en av två länskoordinatorer för det samiska kunskapsnätverket i Norrbotten.

– Verksamheten är i sin linda, men vi ser fram emot att få bygga upp den, konstaterar kuratorn Inga Kuoljok, som är länskoordinator för den nya resursenheten.

– Till en början kommer jag att fokusera på att sprida information till samebyarna, Samernas utbildningscentrum och Lapplands gymnasium. Jag kommer tyvärr inte att ha möjlighet att åka runt överallt i länet, men det blir säkert en hel del digitala möten. Kanske också en del mer otraditionella möten, exempelvis i samband med en promenad runt sjön i Jokkmokk …

Samiskt resurscenter i Jokkmokk
Inga Kuoljok, kurator och länskoordinator för den samiska resursenheten, har liksom allmänläkarna Risten Utsi och Eleonor Blind själv samiskt ursprung liksom ytterligare några av deras kollegor.

SANKS i Norge

När det gäller patientkontakter finns det också möjlighet att hålla dem via regionens app för digitala videomöten.

– Jag har precis bokat in ett patientbesök där, säger Risten Utsi.

En förebild och inspiration för resursenheten är SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus), som ligger i Karasjok i Norge och är en del av Finnmarkssjukhuset. Deras fokus ligger på psykisk hälsa för samer.

Lösa lokalt

Region Norrbotten håller för närvarande på att upprätta ett avtal med SANKS för att kunna remittera patienter dit, men också för att de ska bidra till kunskapsöverföring och konsultation till vården i Norrbotten.

– Det är en sjukhustjänst där man kan bli inlagd medan vi bedriver vår verksamhet på primärvårdsnivå. Det är bra att vi kan remittera dit vid behov, men jag tror att vi ska kunna lösa det mesta där patienterna bor, säger Risten Utsi.

Kompetenscentret i Jokkmokk ska ge rådgivning men också hjälpa till att förmedla kontakt med andra hälsocentraler med samisk kultur- och språkkompetens.

Samiskt resurscenter i Jokkmokk
I
nga Kuoljok är själv uppvuxen i en renägarfamilj och har än i dag egna renar som hon hjälper till med så ofta hon kan. Annars är det hennes pappa och bror som sköter om dem.

Annat sätt att leva

Risten Utsi pekar på att det särskilt kring psykisk hälsa kan vara jobbigt att ta upp sina besvär med en person som inte är insatt i hur man lever.

– Det behöver inte vara att man är renägare utan det kan vara sådant som att familjen och släkten är väldigt viktig, förhållandet till naturen och att man har ett delvis annat sätt att tänka och leva.

– Ett exempel är att när jag jobbade på barnhabiliteringen på Sunderby sjukhus var det en familj som ville att vi skulle spela en samisk jojk-skiva svagt i bakgrunden för deras barn som låg inlagd där under flera månader, säger Inga Kuoljok.

E-hälsoutbildning

För att öka kompetensen hos alla regionens medarbetare har en e-hälsoutbildning om samisk hälsa tagits fram, som även är öppen för andra intresserade i hela landet.

– Målet är att all personal i vården ska kunna behandla samiska patienter så att de känner sig trygga. De ska inte behöva åka på en lång resa till Jokkmokk från Soppero eller Sävast, säger Inga Kuoljok.

Risten Utsi menar att det är hög tid att resurscentret öppnar.

– Visst kan man tycka att det borde ha funnit redan för 20 år sedan. Särskilt för de äldre samerna som inte hade det svenska språket, vilket de flesta har i dag. Samtidigt är det inte bara regionerna som legat efter utan även kommunerna, exempelvis inom äldrevården.

Inga Kuoljok instämmer:

– Jag har jobbat som ”solflicka” i äldreomsorgen, där man bland annat skulle ta ut de äldre på promenader. Jag minns särskilt en dement kvinna som varje dag packade för att hon skulle iväg på kalvmärkning. Hon var så glad varje gång, men det var inte alla som förstod henne.

Inga Kuoljokm, samiskt resurscenter
”Vi är så glada att ha fått den samiska resursenheten till Jokkmokk och att vi äntligen kan köra i gång, även om det är en uppbyggnadstid först”, säger Inga Kuoljok.

Kommit upp till ytan

Att det dröjt tills nu med att etablera ett samiskt kompetenscenter tror Inga Kuoljok beror på att frågorna kring samisk hälsa, inte minst psykisk hälsa, uppmärksammats mer på senare år.

– De har kommit upp till ytan och man talar mer öppet om dem. Det vet jag av egen erfarenhet från min uppväxt i renskötarfamilj. Det kan handla om allt från ekonomisk stress under nödår till bristande förståelse från vården och övriga samhället för levnadssättet med förslag på att renägare borde byta jobb. Med det jobb jag har nu hoppas jag kunna bidra till att göra skillnad, säger hon och berättar att hon för egen del enbart haft positiva kontakter med vården i Norrbotten:

– När jag var på väg till kalvmärkningen för två år sedan stukade jag foten. Jag ringde hälsocentralen i Jokkmokk och distriktssköterskan såg till att jag genast fick hjälp så att jag skulle hinna med helikoptern. Hon förstod hur viktig kalvmärkningen var för mig.

Inga Kuoljok, samiskt resurscenter
Inga Kuoljok berättar att hennes son går på samisk förskola, där de talar lulesamiska. ”När jag bott och arbetat på annat håll har jag inte använt språket så mycket och tappat ord, men nu när vi flyttat åter till Jokkmokk använder jag det igen. Det känns viktigt att min son också blir tvåspråkig”, säger hon.


Bakgrund

Regionstyrelsen i Norrbotten beslutade i december 2019 att inrätta en resursenhet, eller som det också kallas resurscenter, för samisk hälsa på Jokkmokks hälsocentral.

Efter en del förseningar, orsakad av bland annat coronapandemin, är resursenheten nu i gång. Syftet är att ”bygga upp en kunskapsplattform för regionens hälso- och sjukvård i kontakter med patienter ur den samiska befolkningen”.

Resursenhetens uppdrag är att:

  • Samordna regionens resurser inom samisk hälsa.
  • Arbeta för en ökad samisk kulturförståelse hos personal i regionen.
  • Genomföra utbildningsinsatser.
  • Utgöra ett stöd för barnsjukvården, psykiatrin och hälsocentralerna i länet.
  • Verka för att det på nyckeltjänster inom psykiatrin och barnhälsovården ska finnas samisk talande personal att välja.
  • Samverka med övriga regioner inom kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Inga Kuoljok är länskoordinator för samisk hälsa i Norrbotten och har ansvar för att koordinera arbetet på resurscentret för samisk hälsa i Jokkmokk. Hon arbetar även som kurator samt som samisk hälsoledsagare i ett treårigt pilotprojekt via Kunskapsnätverket för samisk hälsa finansierat av Socialdepartementet.

Kontakt

Inga Kuoljok, länskoordinator, telefon 0971-444 15.

Patienter som vill komma i kontakt med det samiska resurscentret kan också skicka ett meddelande till Jokkmokks hälsocentral på 1177.se.

Jokkmokks hälsocentral
Jokkmokks hälsocentral har utsetts till samisk resursenhet för samiska patienter i hela Norrbotten.

15 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering