Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya arbetssätt med digitala lösningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I början på oktober hölls konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar på Sunderby sjukhus med syftet att sprida erfarenheter om hur digitala teknik kan användas i det vardagliga vårdarbetet inom vård och omsorg. På konferensen presenterades åtta pilotprojekt som testat olika arbetssätt med hjälp av digitala lösningar i Norrbotten.

Deltagare vi konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar

– Vi har testat nya arbetsmetoder och arbetssätt med stöd av tekniska lösningar med målet att det ska tas beslut om implementering i verksamheterna och att arbetssätten normaliseras, säger Marja-Leena Komulainen, en av arrangörerna för konferensen och projektledare för Norrbottens Kommuner inom RemoAge.

Nya arbetssätt för att klara framtidens utmaningar

För att klara de nya utmaningarna med ett ökat behov av vård och omsorg, personalminskar och framtida uppdrag krävs nya arbetssätt.

Deltagare vid konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar

Under konferensen presenterade projektledarna pilotprojekten som genomförts i Norrbotten. De gemensamma målen är att äldre sköra personer ska känna sig tryggare, mer självständiga och delaktiga, men även minska restider för personal.

Deltagare vid konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar

Citat från brukare, personal och anhörig:

”Det är kostnadseffektivt och ger mer livskvalitet då det är besvärligt att resa”
Brukare som testat Palliativ konsultation

”Det är så bra, alla får samma information på en gång”
Närstående som testat Palliativ konsultation

”Det är så skönt att prata med dig då jag både ser och hör dig.”
Anhörigvårdare som testat Anhörigstöd

”Äntligen kan jag börja leva igen när jag kan gå ut”
Brukare som testat GPS

Lärande på många nivåer

Effekterna av pilotprojekten är att det uppstår ett lärande mellan verksamheter i Norrbotten och deltagande länder inom RemoAge.
– Det blir också en ökad samverkan mellan vårdgivarna, men även mellan verksamheterna och IT. Kunskapsnivån ökar inom digital teknik och det skapas nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar, säger Ingela Johansson, projektledare för Region Norrbotten inom RemoAge och arrangör för konferensen.

Deltagare vid konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar

Konferensen hölls under en förmiddag och samma program gavs även under eftermiddagen. Totalt fanns 110 personer anmälda. Föreläsningarna direktsändes och tre sjukhus och alla tio hälsocentraler i länet var med på videolänk.

"Jag är glad att jag åkte hit"

Inger Edman Nilsson, representant för kommunala pensionärsrådet i Boden, besökte konferensen för att hon ville höra mer om hur det fungerar och varför tekniken ska användas.
– Jag är rädd och vill inte ha den här vården på distans. Men när jag hör vad de berättar och tänker att det är ett komplement och man själv kan få välja, då låter det faktiskt jättebra. Jag förstår att de ser möjligheterna och i glesbygd är det ju suveränt. Jag är glad att jag åkte hit.

RemoAge

Konferensen arrangerades inom det internationella projektet Remoage vars syfter är att göra det möjligt för personer med demenssjukdom och/eller multisjuka äldre i glest befolkade områden i norra Europas periferi att bo kvar i sina hem.

Den 16 januari arrangeras en slutkonferens inom projektet.

Mer om slutkonferensen inom RemoAge här.

5 oktober 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: