Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten förbereder sig inför att barnkonventionen blir lag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

När barnkonventionen inom kort blir svensk lag ställer det krav även på landets regioner. I Region Norrbotten pågår ett arbete med att genomlysa vad som redan görs och vad som kan göras bättre. Det konstaterar Moa Lygren, samordningsansvarig för barnrättsfrågor på Folkhälsocentrum.

Moa Lygren Folkhälsocentrum
Moa Lygren, samordningsansvarig för barnrättsfrågor på Region Norrbottens folkhälsocentrum. Foto: Anders Alm.

Barnkonventionen är redan lag i exempelvis Norge, men det ser olika ut i Europas länder.

– Sverige har varit föregångare när det gäller exempelvis förbudet mot barnaga, men det är på tiden att vi också antar barnkonventionen som lag, säger Moa Lygren.

Barn ska veta sina rättigheter

Flera av de lagar som regionerna arbetar med berörs, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, tandrättslagen och patientlagen i och med att barnrättsperspektivet nu kommer att understrykas ytterligare. Dessutom kommer det att ställas högre krav på övergripande rättigheter, utbildning med mera.

– Barn ska också tydligare ha rätt att få veta sina rättigheter, att bli lyssnade på och slippa bli sedda som bihang till oss vuxna, säger Moa Lygren, som nyligen deltog på Barnrättsdagarna i Örebro, som med drygt 1 400 besökare är världens största barnrättskonferens.

– Det gav mycket inspiration till hur vi kan utveckla vårt arbete regionalt, säger hon.

Regionala barnrättsombud

I Region Norrbotten har regionfullmäktige sedan länge ett beslut att regionen ska följa barnkonventionen och det arbetet behöver stärkas. Det saknas exempelvis en handlingsplan och det återstår arbete kring implementeringen, konstaterar Moa Lygren.

– Eftersom barn inte får rösta måste vi tillvarata deras synpunkter på andra sätt. Till vår hjälp har vi bland annat regionens barnrättsombud, något som inte alla regioner har. I en samordningsgrupp som jag leder kring regionens arbete med barnkonventionen gör vi nu en genomlysning av vad vi kan göra bättre. Det behövs bland annat mer systematik, tydligare mål, att hänsyn tas till barnkonventionen i budgetsammanhang samt att förtroendevalda, chefer och medarbetare får utbildning.

Som kuriosa kan nämnas att Elisabeth Dahlin, som tillträdde som barnombudsman i höstas, härstammar från Nedertorneå-Haparanda församling i Norrbotten.

Tips på bra film om barnrättigheter

Vuxenperspektivet
Klicka på bilden för att komma till Kommunförbundet Skånes film "Vuxenperspektivet".


Fakta om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 1989 – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Källa: Barnombudsmannen

29 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering