Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten stod värd för europeiskt möte om samordnad vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

För första gången har Region Norrbotten stått värd för ett möte i EU-projektet Scirocco, som bland annat syftar till att förbättra samordningen av patienters vårdinsatser. Under två dagar har ett 30-tal deltagare från bland annat Storbritannien, Italien och Spanien gästat Luleå.

EU-möte Scrioccoprojektet
Några av deltagarna på Scirocco-projektets möte i Luleå. Foto: Jonas Hansson.

Mötet, som hölls på Clarion Hotel Sense den 6-7 mars, inleddes av Donna Henderson och Andrea Pavlickova från National Health Services i Skottland, som är projektägare. På plats fanns också bland annat Marc Lange, generalsekreterare för EHTEL, European Health Telematics Association, som arbetar med implementering av e-hälsolösningar.

Samordnad vård i fokus

Scirocco-projektet medfinansieras av EU:s folkhälsoprogram och har samordnad vård i fokus.

- Det handlar om att samordna olika aktörer för att erbjuda bästa möjliga vård för patienterna. Det gäller särskilt multisjuka äldre, säger Ann-Charlotte Kassberg, förbättringsstrateg och intern projektledare på Region Norrbotten.

För att mäta nuläge och kapacitet har projektet utvecklat ett verktyg. Utifrån styrkor och svagheter inom tolv dimensioner hjälper det de regioner som nyttjar verktyget att bedöma sin mognadsgrad kopplat till just sammanhållen och samordnad vård.

Regionen utvecklas med EU-finansiering

I en dialog med inblandade parter görs en gemensam självutvärdering för varje region. Just nu pågår en analys av resultaten för Norrbotten för att se var de största behoven av utveckling finns.

- Det här har en koppling till de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför med en åldrande befolkning. Det krävs förändrade arbetssätt för att klara välfärden i framtiden, säger Ann-Charlotte Kassberg, som också ser väldigt positivt på att kunna använda EU-medel till att utveckla regionens verksamhet.

 Sciroccoverktyget

Sciroccoprojektet har utvecklat ett verktyg som hjälper regioner att utifrån tolv dimensioner bedöma sin mognadsgrad kopplat till sammanhållen och samordnad vård.

13 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: