Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

SCIROCCO-projektet i mål, men arbetet mot hälsosammare regioner fortsätter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

EU-projektet SCIROCCO, med målet att utveckla en sammanhållen och samordnad vård på regional nivå över hela Europa, höll i slutet av oktober sin slutkonferens i Bryssel. Region Norrbotten medverkade för att berätta om sina erfarenheter och slutsatser.

Scirocco-konferens Bryssel 
Lisbeth Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör för Region Norrbotten, omgiven av Zdenek Gutter, programkoordinator på Tjeckiens telemedicincentrum i Olomouc, och Giovanni Gorgoni, regiondirektör för Apuliens hälso- och välfärdskontor i Italien. Foto: Jonas Hansson.

Konferensen hölls på Scotland House i Bryssel, bara ett stenkast från Europeiska kommissionen, vars e-hälsoexpert Filip Domanski inledde dagen med att berätta om deras rapport ”State of health in the EU” från 2017. Där pekas en sammanhållen och samordnad vård (integrated care) ut som avgörande för framtidens hälso- och sjukvård, inte minst med tanke på en allt äldre befolkning.

Framtidshälsa

Han berättade om kommissionens arbete med att lyfta fram förebilder som ska få andra att följa efter och att få till stånd partnerskap med strategiska investeringar inom området framtidshälsa, där digitalisering är en viktig komponent. Kommissionen har också föreslagit att strukturfonderna ska få ökat fokus på vården.

– Återbäringen för EU:s medlemsländer är inte enbart kostnadsbesparingar utan lika mycket ökad välfärd, konstaterade han.


Europeiska kommissionens film om State of the health in EU, en rapport där alla 28 medlemsländer analyserades 2017 utifrån hälso- och sjukvårdens nu- och framtidsläge.

Personcentrerad vård

Nuria Toro Polano från Världshälsoorganisationen, WHO, lyfte perspektivet till global nivå och menade inte bara EU utan alla världens länder står inför stora utmaningar, där bland annat medborgarna ställer högre krav och vill ha en mer aktiv roll i utformandet av sin vård.

– Det finns en problematik i att vårdbehoven ökar samtidigt som vårdsystemen inte möter invånarnas behov, sa hon och hänvisade till att WHO:s världshälsomöte i Genua 2016 med överväldigande majoritet antog en resolution om att stärka arbetet med sammanhållen, samordnad och personcentrerad vård.

Scirocco-konferens Bryssel
Marc Lange, generalsekreterare för EHTEL europeiska e-hälsoorganisationen, som har varit en aktiv partner i SCIROCCO-projektet.

Moderatorn Donna Henderson från skotska regeringen, som koordinerat projektet, konstaterade att SCIROCCO-projektet nu går in i en ny fas, där en ny projektperiod med arbetsnamnet SCIROCCO Exchange har fokus på implementering av de kunskaper och verktyg som tagits fram. Region Norrbotten kommer inte att aktivt ingå som projektpartner i denna nya fas utan istället kommer ett antal andra regioner in, särskilt från östeuropa.

Doktor Magaret Whoriskey, också hon från skotska regeringen, konstaterade som slutord på konferensen:

– Vårt fortsatta mål är att bygga hälsosamma och bättre regioner för våra medborgare.

SCIROCCO Bryssel Margaret Whoriskey skotlands regering
Doktor Margaret Whoriskey, chef för e-hälsa och digital hälsoinnovation hos den skotska regeringen, konstaterade att ett viktigt mål med SCIROCCO är att bygga hälsosamma regioner. Foto: Jonas Hansson.

Tolv dimensioner

Region Norrbottens utvecklingsstrateg Lisa Lundgren och utvecklingsdirektör Lisbeth Löpare-Johansson höll flera anföranden på slutkonferensen om de norrbottniska erfarenheterna. De berättade också om Norrbottens kunskapsdelning med Baskien kring palliativ vård och Skottland kring innovationsutveckling.

Region Norrbottens egen bedömning av de tolv dimensioner som ingår i den modell för mognadsbedömning i respektive region som projektet tagit fram ska nu ska analyseras närmare, konstaterar Lisa Lundgren:

– Det ger oss ett nuläge och skapar ett ”sense of urgency”, en känsla av att det brådskar att åstadkomma förnyelse. Vi kommer nu att se närmare på varje dimension och hur vi kan gå vidare inom varje område, bland annat med hjälp av digitala lösningar och systemförändringar. I vissa fall har vi redan ett bra nuläge, i andra fall finns en utvecklingspotential.

Redan testats i skarpt läge

Hon fortsätter:

– När vi är klar med detta arbete kommer det att presenteras för projektets lokala styrgrupp tillsammans med ett antal rekommendationer. Målet är att utveckla den sammanhållna och samordnade vården i länet och det handlar i grund och botten om hur regionen samverkar med kommunerna inom bland annat socialtjänst, hemvård och äldreomsorg, men också hur vi får en gemensam syn och delaktighet inom regionens olika verksamheter.

Scirocco-konferens Bryssel
Enligt Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten, råder ett ”sense of urgency”, en känsla av att det brådskar att åstadkomma förnyelse, när det gäller en utveckling mot en mer sammanhållen och samordnad hälso- och sjukvård. Foto: Jonas Hansson.

Hon konstaterar också att projektets verktyg för mognadsanalys redan har använts i skarpt läge i ett annat projekt, Min Plan - som syftar till att alla patienter i Norrbotten som är i behov av samordnade insatser i öppenvården eller vid utskrivning från sjukhus ska ha en plan som utgår från deras behov och målsättningar.

Lisa Lundgren summerar erfarenheten av SCIROCCO-projektet:

– Det har varit ett viktigt lärande-projekt och vi har fått med oss massor med erfarenheter från de andra länder som medverkat, som vi kan ta till oss för att utveckla hälso- och sjukvården i Norrbotten, men också för att undvika att göra misstag som ibland gjorts på andra håll. Vi har också fått ett verktyg som kan hjälpa oss att dra slutsatser och nå samförstånd.

Scirocco-konferens Bryssel
Åhörare på SCIROCCO-projektets slutkonferens i Bryssel den 24 oktober.


SCIROCCO Bryssel Margaret Whoriskey skotlands regering

Fakta om SCIROCCO-projektet

SCIROCCO står för “Scaling Integrated Care in Context”. Projektet har bland annat utvecklat en modell för att utifrån tolv dimensioner mäta mognadsgraden i en region att jobba med sammanhållen och samordnad vård (integrated care). Projektet har också utvecklat ett digitalt utvärderingsverktyg, där en regions svagheter och styrkor åskådliggörs genom ett spindeldiagram. Resultatet arbetas fram av ett team med olika specialiteter som har i uppdrag att nå konsensus kring var regionen befinner sig i utvecklingen.

Fem regioner

SCIROCCO har utvecklats inom ramen för arbetsgruppen för sammanhållen och samordnad vård i EU:s europeiska innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande.

Projektet består av representanter för fem regioner. Förutom Norrbotten även Skottland (Storbritannien), Baskien (Spanien), Apulien (Italien) och Olomouc (Tjeckien).

Projektets hemsida.

8 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering