Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sju regioner delar erfarenheter kring breddinförande av digitala vårdtjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster, där Region Norrbotten är en av de medverkande parterna, är snart inne i sin slutfas. För att dela erfarenheter har ett kompetensforum med sju regioner startats, där det första mötet hölls på North Sweden Office i Stockholm.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Deltagarna på det möte som arrangerades på North Sweden Office, som är Region Norrbottens och Region Västerbottens gemensamma mötesplats i Stockholm. I mitten Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten. På det första mötet medverkade också representanter för Region Jämtland Härjedalen, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala. Region Östergötland och Region Kalmar hade förhinder. Foto: Jonas Hansson.

Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten, och Erik Olaisson, affärsutvecklare på Uppsala Bio, inledde det första av tre kompetensforum på Region Norrbottens nyligen invigda mötesplats på Gamla Brogatan i Stockholm.

Därefter fick de närvarande regionsrepresentanterna från olika delar av landet tillfälle att berätta hur de jobbar i sina regioner med breddinförande av digitala produkter och tjänster, där syftet är att stötta patienter inom vården.

– Det är viktigt att vi hittar varandra och delar med oss kring hur vi arbetar och på vilka sätt vi kan samarbeta. Det är också viktigt att diskutera hur vi vill att den nationella nivån ska stötta vårt arbete, konstaterade Lisa Lundgren.

Egenvård och hemmonitorering

Erik Olaisson berättade att projektet nu kommit så pass långt att det när det fasas ut vid årets slut kommer arbetet att drivas vidare av en arbetsgrupp inom Vision e-hälsa 2025. Som stöd för det fortsatta arbetet finns ett antal rapporter, varav den senaste nyligen lanserats: ”Hemmet – platsen för framtidens vård och omsorg med stöd av digitala tjänster och produkter”.

– Projektet har framför allt haft fokus på egenvård och hemmonitorering, ofta kopplat till kroniska sjukdomar som KOL och hjärtsvikt. Vi har också haft som mål att skapa tydligare spelregler, både för regionerna och för de företag som tillhandahåller dessa produkter och tjänster, förklarade Erik Olaisson.

”Hur ska jag veta vilka tjänster som har effekt”

Projektet vill nu utveckla ett kravbibliotek, där en prototyp redan har tagits fram. Det handlar om att skapa en gemensam webbplats, där bland annat verksamt.se har fungerat som förebild – en informationsbas där fyra statliga myndigheter samlat all information de som driver eller vill starta företag behöver veta.

Kanske kan kravbiblioteket bidra till att svara på några av de vanliga frågor som brukar komma upp:

  • Från patient: ”Varför vill min läkare inte använda data från min app som är så bra?”
  • Från läkare: ”Hur ska jag veta vilka tjänster som har effekt och vad jag ska rekommendera?”
  • Från medarbetare: ”Varför införs inte den digitala tjänst som vi testat, trots att vården skulle bli både bättre och billigare?”
  • Och från företag: ”Varför måste vi göra om samma piloter i varje region?”

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster
Liv Fries, utredare på Region Stockholm, konstaterade att det i Stockholmsområdet finns svårigheter att samordna och breddinföra digitala vårdinitiativ eftersom det finns så många vårdgivare och alla har olika IT-system. Foto: Jonas Hansson.

Översköljda av olika initiativ

Region Stockholm delade via utredaren Liv Fries med sig av svårigheterna att breddinföra digitala tjänster på grund av de många olika offentliga och privata vårdgivare som finns, alla med olika IT-system och önskemål om att finna egna lösningar.

– Samtidigt är vi översköljda av olika initiativ där monitorering och h@h, hospital at home, är återkommande tema. Vi tvingas klia oss i huvudet och fråga oss hur vi ska kunna införa allt överallt, konstaterade hon.

Från Jämtland Härjedalen berättade forskningsdirektör Göran Larsson om hur det är att jobba i Sveriges ”glesbygdstätaste region” med bara ett sjukhus och ett fåtal privata aktörer:

– Vår styrka är vår litenhet. Befolkningsmässigt ryms Jämtland på Södermalm i Stockholm, sa han och pekade samtidigt på de problem en åldrande befolkning medför kombinerat med en vilja att erbjuda mer vård på distans.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster
Forskningsdirektör Göran Larsson från Region Jämtland Härjedalen pekade på de problem en åldrande befolkning medför kombinerat med en vilja att erbjuda mer vård på distans. Foto: Jonas Hansson.


Om Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

I det EU-finansierade projektets arbetsgrupp ingår representanter för SKL (Sveriges kommuner och landsting), Stockholm Science City, Uppsala Bio samt Region Norrbotten.

Syftet är att ta fram en gemensam valideringsprocess av digitala verktyg för ordinerad egenvård/hemmonitorering. Det kan i sin tur öka möjligheterna för patienter att ta ansvar för sin egen hälsa och bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag.

Vision e-hälsa 2025, som är regeringens och SKL:s plan för att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, har i sin samordningsplan för 2019 lyft in projektet som ett prioriterat insatsområde.

2 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering