Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Best Agers Lighthouses - åldersmedvetna arbetsplatser

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad kan man göra på arbetsplatser för att ta tillvara äldre personals kunskap och kompetens inför generationsväxlingen? Hur kan man underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet? Det var huvudfrågorna i projektet Best Agers Lighthouses.

Region Norrbotten var partner i projektet Best Agers Lighthouses, som pågick mellan december 2012-september 2014. Projektet var en ufortsättning av EU-projektet Best Agers. Tillsammans med elva andra partners i Östersjöområdet var Region Norrbotten med och utvecklade metoder för åldersmedvetenhet på arbetsplatser. Folktandvården var landstingets pilot. Bakgrunden till projektet är den stora generationsväxling som väntar på arbetsmarknaden. Projektet syftade till att ta vara på all personals potential, specifikt åldersgruppen 55+.

Rekommendationer och goda råd

Resultatet, som presenterats vid slutkonferensen i Riga (september 2014) är en slutrapport som bland annat innehåller rekommendationer och goda råd till hur arbetsplatser kan arbeta vidare med frågor kring åldersmedvetenhet. Den innehåller även råd till beslutsfattare och politiker. Förhoppningen är att fler företag och arbetsplatser ska arbeta med åldersmedvetenhet i praktiken. Dessa blir så kallade lighthouses - blinkfyrar.

          Part-financed by the European Union - Baltic Sea Region 

7 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering