Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

SAM - Främja hälsa hos barn och unga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

SAM står för Samverka, Agera, Motivera och är en arbetsmodell med syfte att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 0-20 år i Norrbotten.

För att bryta den negativa utvecklingen av barn och ungas psykiska hälsa krävs förebyggande och hälsofrämjande insatser. Folkhälsocentrum vill motivera och inspirera fler aktörer som möter barn och unga till att initiera insatser som motverkar psykisk ohälsa. Genom samverkan kan vi ta gemensamt ansvar och göra mer för barn och unga. SAM-modellen är ett verktyg för ökad förståelse, kompetens och samverkan gällande barn och ungas psykiska hälsa.

SAM agerar för att varje ung människa, oavsett vem hen är, ska ses som betydelsefull. Läs mer om SAM under rubriken "Mer hos oss".  

Klicka på bilden för att se filmen.

Bild till SAM-projektet 

Stöd och insatser

För de kommuner som så önskar erbjuder Folkhälsocentrum stöd och erfarenhetsutbyte under alla delar av processen. SAM-guiden ger handfast vägledning i implementering av modellen.

Inom ramarna för SAM har kommuner arbetat med alltifrån levnadsvanor till kultur och skapande som ett sätt att främja barn och ungas delaktighet och kompetensutveckling inom normkritiskt förhållningssätt och HBTQ. I SAM:s verktygslåda (se länkar nedan) finns ett flertal stödjande metoder som riktar sig till barn och unga, föräldrar och yrkesverksamma inom exempelvis skola, elevhälsa, vård och socialtjänst samt civilsamhälle.

En Förälder Blir Till
ICDP/Vägledande samspel
ABC
Dansmetoden
YAM
ACT

Långsiktighet och gemensamt ansvar

Att ta ett ordentligt tag med samtliga av de aktörer som möter barn och unga för att förebygga psykisk ohälsa är ett omfattande och tidskrävande arbete. Samtidigt ger det klara, strategiska vinster både i förbättrade samarbeten, ökad kompetens, gemensamma kartläggningar kring behov av stöd och möjligheter till stora gemensamma satsningar. Och framförallt får länets unga möjlighet att påverka då SAM-modellen lyssnar in de ungas egna röster. Särskilt betydelsefullt är att professionerna får ökad förståelse för vilka insatser som faktiskt gör skillnad för ungas hälsa.

Långsiktiga mål 

  • Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda minskar.
  • Att andelen unga som tar sitt liv minskar.
  • Att skapa ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan aktörer såväl centralt som lokalt kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.

30 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering