Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.

Banner Beslut i korthet

29 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 14
  • OKT
  • 2020
  • 10:09
Banner Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 oktober

Styrelsen föreslog bland annat att fullmäktige ska besluta om en ny strategisk plan samt en ny driftsorganisation. Vidare beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie om samlokaliseringar i Luleå och Boden, att ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med brister i den säljverksamhet som bedrivs inom Länsservice samt att påbörja projektering i samband med införande av centralkassor på fyra sjukhus.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 oktober

  • 15
  • SEP
  • 2020
  • 12:20
Banner Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 15 september

Styrelsen beslutade bland annat att hänsyn ska tas till ändrade förutsättningar på grund av corona i arbetet med den strategiska planen och regionstyrelsens plan för 2021-2023, att investera i ny teknik och inventarier, att projektera för en ny klimatbefuktningsanläggning i arkivlokalerna på Björkskatans hälsocentral och att föreslå regionfullmäktige att säga upp samarbetsavtalet mellan regionen och länets kommuner gällande Länstrafiken.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 15 september

  • 16
  • JUN
  • 2020
  • 14:50
Beslut i korthet puff för webb

Beslut i korthet - regionfullmäktige 17 juni

Fullmäktige beslutade bland annat att godkänna delårsbokslutet för första tertialet, att prioritera åtta mål i Agenda 2030, att avveckla folktandvårdskliniken i Sävast, att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar, att ta en egenavgift på 200 kronor för serologisk provtagning avseende covid-19 samt att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB om införande av Framtidens vårdinformationsstöd.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 17 juni

Se alla nyheter