Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.

Banner Beslut i korthet

12 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 20
 • JUN
 • 2019
 • 11:30
Beslut i korthet puff för webb

Beslut i korthet 18-19 juni

På regionfullmäktige 18-19 juni togs bland annat beslut om att anta delårsrapport för april 2019 och strategisk plan 2020-2022 för Region Norrbotten. Vidare fastställdes riktlinjer för representation, resande samt mutor, korruption och jäv.

Beslut i korthet 18-19 juni

 • 05
 • JUN
 • 2019
 • 09:38
Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Beslut i korthet 4 juni

På regionstyrelsen den 4 juni togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att anta en ny strategisk plan, som bland annat ställer krav på en ekonomi i balans från år 2020 för alla verksamheter. Det togs också beslut om delårsbokslutet för årets första fyra månader, att godkänna årsredovisningar för tre samordningsförbund, att föreslå regionfullmäktige att anta en riktlinje mot mutor, korruption och jäv, att godkänna subvention av läkemedlet Circadin och att godkänna sidouppdrag för Sjukvårdspartiets, Moderaternas och Centerpartiets regionråd utan jämkning av deras arvoden.

Beslut i korthet 4 juni

 • 08
 • MAJ
 • 2019
 • 10:49
Beslut i korthet puff för webb

Beslut i korthet 8 maj

På regionstyrelsen den 8 maj togs bland annat beslut om att anställa Anna-Stina Nordmark Nilsson som ny regiondirektör från och med den 1 augusti. Vidare togs beslut om att ta fram en plan för hur ärendeberedningsprocessen ska utvecklas så att jämställda beslut kan fattas, om riktlinjer för representation och resande i tjänsten, om att återinföra kompensation till privata hälsocentraler i Vårdval Primärvård och att ställa sig bakom utredningen om kostnadsutjämning för kommuner och regioner.

Beslut i korthet 8 maj

Se alla nyheter