Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 1 mars 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionstyrelsens sammanträde

Förändringar inom sjukvården

Förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler samt folktandvård
Primärvården Luleå
Primärvården Boden

Strategier och rekommendationer

Strategi för oberoende av inhyrd personal
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Preventivmedel och läkemedel

Revidering av regionens subvention av preventivmedelFörslag till beslut om subvention av läkemedlet Xyrem

Rapporter, planer och uppföljningar

Styrelsens svar på beredningarnas rapporter – InvånartjänsterStyrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport 2016Styrelsens beredning av fullmäktiges beredningars gemensamma verksamhetsrapport 2016Årsredovisning för år 2016
Divisionernas årsrapporter 2016
Uppföljning av Vårdval NorrbottenUppföljning av Region Norrbottens tandvårdsstöd och Vårdval allmän barn- och ungdomstandvårdUppföljning av Beställning Länssjukvård
Uppföljning av Beställning Närsjukvård
Uppföljning av Privata vårdgivare enligt nationella taxan
Miljöredovisning 2016
Forskningsbokslut 2016
Årsrapport Folkhälsa 2016
Återkoppling regiondirektörens uppdrag
Intern kontroll 2016
Plan för internkontroll 2017
Säkerhetsskyddsplan
Process för framtagande av ny Länstransportplan 2018-2029

Finansiering och investering

Lån till Kommunalförbundet Svenskt AmbulansflygFördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellenKompensation till privata leverantörer i Vårdval NorrbottenSunderby sjukhus- etapp DE- tillfälliga lokaler och anpassningarProjektering för utökning av kylanläggning
Investeringar 2017

Yttranden

Inkluderande kulturskola på egen grundSammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Svensk flygskatt
Översyn av lagstiftningen om företagsbot

Medfinansiering

NOTE NeighbOurhoods on Thin icE

Övrigt

Digitala sammanträden
Ändrat huvudmannaskap för Gran naturbruksgymnasium
Process Regional utvecklingsstrategi

1 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering